Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Kuraľany Oficiálna stránka obce

Aktivity

26.06.2014 školský výlet

 

1.         Svätý Anton – prehliadka kaštieľa

2.         Skanzen – banské múzeum

3.         Banská Štiavnica – prehliadka mesta


 

Školský výlet 26.6.2014 - Banská Štiavnica

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

*****************************************************************************

 

 

23.06.2014 Exkurzia

Atlantis Center - Levice

 

Navštívili sme unikátne múzeum Tutanchamóna, v ktorom sme sa dozvedeli, kto bol faraón,

ako sa volá prvý papier pochádzajúci z Egypta, aké písmo používali Egypťania, atď.

Stali sme sa súčasťou procesu mumifikácie a stretli sme sa zoči-voči s kňažkou, ktorá nás

v dobovom kostýme sprevádzala celým programom.

Okrem Tutanchamóna na nás čakalo množstvo interaktívnych objektov,

cez ktoré sme spoznávali niektoré fyzikálne zákony a prírodné javy.

Ďakujeme za nezabudnuteľné zážitky!

 


 

ZŠ Exkurzia Atlantis Center - Levice 23.6.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

Denis Bélik, žiak 4. ročníka Základnej školy, Kuraľany 152, 

sa stal  víťazom celoštátnej súťaže v kreslení, ktorú vypísala Nadácia RZ

s témou: “Ako správne nosím reflexné prvky”.

 

Žiak bol odmenený výletom do Bratislavy, ktorý sa uskutočnil 18.06.2014.  

Program dňa bol nasledovný:

1.  Prehliadka Národnej rady SR

2.  Obed v zámockej reštaurácii na Bratislavskom hrade

     s podpredsedníčkou NR SR Renátou Zmajkovičovou

3.  Prehliadka Bratislavského Hradu

4.  Prehliadka ZOO Bratislava

 

 

 

 


 

ZŠ výlet Bratislava 18.6.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

 

 

*****************************************************************************

 

 

19.06.2014 EXKURZIA – ŠTÚROVO

 

Program:

 

1. Kino – „Do praveku“
2. Prehliadka - nábrežie Dunaja
3. Múzeum - PARKAN


 

ZŠ Exurzia Štúrovo 19.6.2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

 

****************************************************************************

 

Deň detí 2014 v našej škole

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

***************************************************************************

 

 

12. mája 2014 sme oslávili Deň matiek.

 

Na deň matiek milé mamy, kyticu sme nachystali.

Z veršíkov, kvetov, premilí, kytičku sme vám uvili.

Z každého kvietka neha sála, hrejivá vďaka všetkým matkám.

Kvet šepká slová milé, známe:„ Zo srdca! Z lásky – mojej mame!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

****************************************************************************

 

 

 

Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval ...

21.02.2014 bolo v našej malej škole veselo.


Žiaci základnej školy, spolu s deťmi materskej školy poobliekané v nádherných kostýmoch mali fašiangový karneval.


Po krátkom programe nasledovala spoločná desiata.


Zábava vyvrcholila diskotékou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

***********************************************************************

 

 

 

VIANOČNÉ POSEDENIE

Piatok 20.12.2013  –  posledný deň pred vianočnými prázdninami
sme strávili v príjemnej sviatočnej atmosfére.
Naši žiaci si spolu s deťmi materskej školy
pripomenuli čaro blížiacich sa Vianoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

*************************************************************************

 

Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? ...

 

V piatok 6. decembra 2013 Mikuláš zavítal aj do našej malej školy.
Žiaci mali z jeho príchodu veľkú radosť. 
Mikulášovi predniesli básne a piesne,
ktoré si spolu s pani učiteľkami pripravili.
Odmenou im boli balíčky plné sladkostí.

 

Na rok zase čakáme Ťa, príď a poteš každé dieťa.
Prídi, prídi v tento čas, dovidenia Mikuláš!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

V piatok 22. novembra 2013 sme usporiadali slávnostné dopoludnie

pri príležitosti ocenenia našej bývalej žiačky Simonky Kelecovej.

Simonka sa zapojila do literárno-výtvarnej súťaže Zlaty Dônčovej a

v on-line hlasovaní Nitralive získala prvé miesto.

Významné ocenenie prišli Simonke osobne odovzdať:

nitrianska poetka a zakladateľka súťaže pri príležitosti 100. výročia narodenia a

20. výročia úmrtia Zlaty Dônčovej Lucia Balagová,

krstná dcéra spisovateľky Zlaty Dônčovej Dobroslava Janeková,

vďaka ktorej vyšla personálna bibliografia Zlaty Dônčovej a

predstaviteľ Nitralive pán Michal Janek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

Dňa 7.11.2013 sme zorganizovali exkurziu do Levíc

 

Najprv sme navštívili divadelné predstavenie EZOP,
potom nasledovala prehliadka parku,  pešej zóny, hradu
a napokon sme si prezreli exponáty tekovského múzea.


Ďakujeme Obecnému úradu za poskytnutie auta na cestu do Levíc, ako aj rodičom (Jaroslav Bélik, Štefan Michlo, Andrea Bieliková), ktorí nám tiež pomohli s dopravou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Zapojili sme sa do súťaže pod názvom ,,HOVORME O JEDLE“.

Organizátorom súťaže je Centrum rozvoja znalostí o potravinách a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Záštitu nad projektom prevzali: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V rámci súťaže sme zrealizovali

,,Týždeň zdravej školy“ od 14. 10 do 18. 10. 2013.


 

1. októbra 2013
 Exkurzia na farmu


V rámci súťaže ,,Hovorme o jedle“  sme  využili služby miestneho poľnohospodára, otecka nášho žiaka 4. ročníka, Štefana Michlu  ml., ktorý nám umožnil exkurziu na ich farmu.
Pre všetkých našich žiakov to bolo veľmi zaujímavé podujatie.
V praxi spoznali chov domácich zvierat. Mali si možnosť zvieratká pohladiť a nakŕmiť ich.
Pochutnali si na výrobkoch, ktoré im farmárka pripravila. V závere exkurzie žiaci mali  možnosť nahliadnuť do  strojového parku.
Najväčší zážitok mali z jazdy na rôznych poľnohospodárskych strojoch.

 

 

 

 

 

 


9. októbra 2013
Deň zdravia

V spolupráci s OcÚ Kuraľany, Radou školy a Rodičovským združením pri ZŠ Kuraľany
sme v kultúrnom dome zorganizovali Deň zdravia.
Na úvod vystúpili žiaci s pásmom básní a piesní o ovocí a zelenine.
Nasledovala spoločná zdravá desiata, ktorú pre deti pripravili rodičia.
Keď sa žiaci zdravo posilnili, pustili sa do vyrábania výrobkov z ovocia a zeleniny,
pričom im pomáhali rodičia. Žiaci pri tejto spoločnej aktivite spoznávali jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, zároveň mali možnosť využiť svoju tvorivosť a utvrdiť si svoje
vedomosti z hodín Prírodovedy.
Najväčšiu radosť mali z výstavy zhotovenej z vlastnoručne vyrobených exponátov,
ktorú spolu s pani učiteľkami nainštalovali v kultúrnom dome
a ktorá bude sprístupnená širokej verejnosti počas posedenia pre dôchodcov.

 

 

Ďalšie fotky

 

 


14. októbra 2013
Recepty starých mám

V rámci záujmového vzdelávania sme si v popoludňajších hodinách utvrdili
poznatky o zdravej a nezdravej výžive.
Nadviazali sme na ľudové tradície a v rámci folklórneho krúžku sme si pripomenuli zdravé ,,Recepty starých mám“.
Žiaci si mali možnosť sami pripraviť chutné zdravé starodávne jedlá
(ako napríklad: pečené jablká a hrušky s medom, pečenú tekvicu a makové guľky).
Príjemnú starodávnu atmosféru vytvárali členovia detského folklórneho súboru Kuraľanček odetí v autentických krojoch, ako aj prestretý stôl a rekvizity v duchu ľudových tradícií.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Výchovný koncert pre deti ZŠ a MŠ - 28. 11. 2012

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************

 

 

Zahájenie školského roka 2012/2013

 

Zobraziť  FOTKY

 

 

***************************************************************************

 

Obecný úrad Kuraľany v spolupráci
so Základnou a Materskou školou Kuraľany

usporiadal dňa 14.07.2012 so začiatkom o 16:00 hod. na školskom ihrisku pre všetky prázdninujúce deti a priateľov dobrej zábavy


„Letný prázdnináčik 2012“

 

Dobrú náladu nám nepokazilo ani nepriaznivé počasie.
Dážď, ktorý sa spustil tesne po zahájení súťažného popoludnia nás prinútil presunúť sa do vnútorných priestorov ZŠ a MŠ, kde pani učiteľky pre deti pripravili náhradný program, ktorý ukončili diskotékou.
Prebehlo množstvo zaujímavých súťaží, za ktoré deti vďaka sponzorovi Obecnému úradu Kuraľany získali množstvo hračiek a vecných cien.
Počas jednotlivých súťažných disciplín bolo podávané občerstvenie.

 

Zobraziť  FOTKY

 

 

*************************************************************************

 

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

 

V piatok 29. júna 2012 sme ukončili ďalší školský rok.
Slávnostná rozlúčka  so štvrtákmi, odovzdávanie  vysvedčení  a ocenení  najlepším žiakom našej školy sa uskutočnila  v kultúrnom dome Kuraľany.
Starosta obce Ing. Dušan Mésároš,  odchádzajúcim štvrtákom odovzdal  knihy ako  pamiatku na štyri roky povinnej školskej dochádzky v ZŠ Kuraľany.
Slávnosti sa zúčastnili rodičia a starí rodičia našich žiakov.
Ďakujeme rodičom štvrtákov za občerstvenie, ktoré pre nás pripravili a pani učiteľkám za pekný  program a výzdobu.

 

Zobraziť  FOTKY

   

****************************************************************

 

 

 1. 6. na MDD nám naše milé pani kuchárky pripravili vynikajúce maškrty. Pochutnali sme si na pizze a výbornom šľahačkovom zákusku.

Opekačku sme bohužiaľ kvôli dažďu museli odložiť, ale vynahradili sme si to v pondelok.

 

Zobraziť FOTKY

 

 

 

****************************************************************************

 

     Naša malá škola opäť úspešná – na celoslovenskej literárno-dramatickej súťaži Dielo tvojich rúk sme získali hneď dve ocenenia:
1. Daniela Vargová – 2. miesto individuálny umelecký prednes próza.
2. Kuraľanček – 2. miesto kolektívny umelecký prednes.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************

 

31.05.2012 sa naši žiaci v rámci MDD zúčastnili na exkurzii v Štúrove.
Najprv sme boli v kine na kreslenej rozprávke Happy Feet 2, ktorá sa nám veľmi páčila, potom sme sa prechádzali pri Dunaji, prezreli sme si starý most a pretože bolo krásne počasie videli sme aj ostrihomskú baziliku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************

 

 

16. mája 2012 sa súbor KURAĽANČEK zúčastnil okresnej prehliadky
detských folklórnych súborov ČRIEPKY 2012.
Spomedzi 7 súborov okresu Levice Kuraľanček zožal úspech
ľudovým pásmom ZA HUMNAMI.
Členom DFS Kuraľanček ďakujeme za reprezentáciu školy a obce Kuraľany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************

 

 

Zapojili sme sa do 16. ročníka celoslovenskej verejnej finančnej zbierky - Deň narcisov 2012.

       13.apríla 2012 dobrovoľníci - žiaci základnej školy Kuraľany 152, za dobrovoľný príspevok rozdávali narcisy prispievajúcim občanom.
     Vyzbieranú sumu 189, 80 € sme poukázali na účet Ligy proti rakovine.
Za získané prostriedky na pomoc onkologicky chorým pacientom a ich rodinám všetkým dobrovoľným darcom srdečne ďakujeme.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

Kristián Lakatoš sa zaradil k úspešným žiakom našej základnej školy.
29.03.2012 na okresnom kole matematickej súťaže v Leviciach získal 22 bodov
a stal sa úspešným riešiteľom Pytagoriády

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

22. apríla 2012 si ľudia na celom svete pripomenú Deň Zeme.
Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo životného prostredia SR celoslovenskú akciu Vyčistime si Slovensko.


     Aj v tomto roku sa žiaci Základnej školy a deti Materskej školy Kuraľany zapojili do tejto akcie, ktorá bola zameraná na zbieranie odpadu a čistenie prírody v areáli školy
dňa 24. 3. 2012

 

Zobraziť fotografie

 

 

*****************************************************************

 

 

Ďalší úspech našej malej školy!

 

Daniela Vargová, víťazka obvodného kola Šaliansky Maťko v Želiezovciach, nás opäť úspešne reprezentovala - na okresnom kole v Leviciach získala dňa 09.12.2011 v umeleckom prednese povesti krásne 1. miesto a spomedzi 16 najlepších recitátorov okresu Levice, ako najlepšia vo svojej kategórii si vydobila aj postup na krajské kolo do Nitry.
Srdečne blahoželáme a držíme palce.

 

 

 

***************************************************************************

 

 

Dňa 19. 10. 2011 Základná škola, Kuraľany 152 zorganizovala DEŇ ZDRAVIA. Počas tohto dňa sme sa príjemne zabavili v kultúrnom dome. V rámci spolupráce sa podujatia zúčastnili aj deti
Materskej školy, Kuraľany 152.


Riaditeľstvo Základnej školy ďakuje rodičovskému združeniu za pomoc pri spoluorganizovaní Dňa zdravia. Poďakovanie tiež patrí sponzorovi p. Kristiánovi Vargovi, ktorý pre deti venoval zdravé ovocie.

 


 

 

***********************************************************************

 

 

Alex Varga, žiak 4. ročníka získal v multimediálnej súťaži

VEDCI MEDZI NAMI – VEDA NAŠIMI OČAMI

 

1. miesto.

 

23.09.2011 sme sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien v Avion centre – Bratislava, ktoré sa uskutočnilo v rámci Festivalu vedy
„Noc výskumníkov 2011“.

 

Alexovi srdečne blahoželáme a oteckovi ďakujeme za odvoz do Bratislavy a spoluúčasť na slávnostnom oceňovaní víťazov.

 

 

****************************************************************************

 

 

Slávnostné zahájenie školského roka 2011/2012

 

Piateho septembra sa opäť otvorila brána Základnej školy, Kuraľany 152. Do školských lavíc zasadlo 19 žiakov, z toho 2 prváci, 7 druhákov, 6 tretiakov a 5 štvrtákov. Žiakov a rodičov privítala pani riaditeľka Mgr. Erika Pozbaiová, pani vychovávateľka Martina Balážová a asistentka učiteľa Monika Virágová.. Školský rok sme teda začali v rozšírených priestoroch školy a s novým personálnym obsadením. Za novo utvorené priestory školy (pribudla nám jedna trieda) žiaci, rodičia a pani učiteľky ďakujú starostovi obce Ing. Dušanovi Mésárošovi, obecnému zastupiteľstvu a zamestnancom obecného úradu (najmä Rolandovi Belákovi, ktorý rekonštrukciu realizoval).

 

 

*****************************************************************************

 

 

Obecný úrad Kuraľany v spolupráci
so Základnou a Materskou školou Kuraľany


usporiadal dňa 16.07.2011 so začiatkom o 14:00 hod. na školskom ihrisku pre všetky prázdninujúce deti a priateľov dobrej zábavy


„Letný prázdnináčik 2011“


Pre deti boli pripravené zaujímavé súťaže, za ktoré mohli vďaka sponzorom získať množstvo sladkostí, hračiek a vecných cien. Počas jednotlivých súťažných disciplín bolo pripravené občerstvenie a na záver bola opekačka.

 

**************************************************************************

 

1. jún je Medzinárodný deň detí. V tento sviatočný deň Základná škola Kuraľany v spolupráci so Základnou školou Veľké Ludince zorganizovala pre deti zábavné dopoludnie.


Začali sme premietaním rozprávky „Príbeh hračiek III.“ v kultúrnom dome Kuraľany,
potom sme pokračovali opekačkou na školskom dvore, kde sme si pochutili na špekáčikoch a deň plný zábavy sme ukončili zábavnými hrami.


Na záver nám pani kuchárky pripravili chutnú maškrtu.

 

*********************************************************************************

 

Základná škola, Kuraľany 152


31. mája 2011 sme sa zúčastnili na 6. ročníku celoslovenskej umeleckej prehliadky a súťaže

„Dielo tvojich rúk 2011“ v Topoľčanoch, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša a Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša v Topoľčanoch.


Literárnu súťažnú prehliadku hodnotila päťčlenná odborná porota za účasti odborníkov z praxe a MŠVVaŠ SR.

                                

 

 

 

V literárno-dramatickom odbore v 1. kategórii – činohra nás reprezentoval Kuraľanček. Pásmom „Paste sa húsatka, paste“ zaujal porotu i divákov a získal 1. miesto.

 

                                                 

V 2. kategórii - individuálny umelecký prednes sme boli tiež úspešní, Daniela Vargová žiačka 3. ročníka za úryvok „Prázdniny u starej mamy“ získala 1. miesto.

 

**********************************************************************************

 

V školskom roku 2009/2010 škola ponúka pre žiakov prostredníctvom krúžkov nasledovné mimoškolské aktivity:

Folklórny krúžok zameraný na udržiavanie kultúrnych, miestnych a regionálnych ľudových tradícií, na prípravu kultúrnych podujatí miestneho i regionálneho charakteru.

 

7.10.2009 Deň zdravia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.2009 Posedenie pre dôchodcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Integrovaný vianočný program "Pokoj ľuďom dobrej vôle"  folklórneho súboru JAVORČEK,  FS Lipa z Bratislavy a DFS Kuraľanček dňa 28.11.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.2009  Mikuláš

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2010 Fašiangový maškarný karneval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvaný krúžok zameraný na rozvíjanie estetického prežívania, cítenia, vnímania žiakov a prípravu na rôzne výtvarné súťaže.

 

7.10.2009 Výstava ovocia a zeleniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.10.2009 Výzdoba na posedenie pre dôchodcov

 

            

 

 

28.11.2009 Výzdoba na integrované vystúpenie "Pokoj ľuďom dobrej vôle"

 

            

 

 

6.12.2009 Mikulášska výzdoba

 

 

 

 

Fašiangový maškarný karneval - výzdoba

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Radíme Seniorom

Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov....

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Počasie Kuraľany - Svieti.com

7482459

Úvodná stránka