Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Kuraľany Oficiálna stránka obce

Archív správ

Západoslovenská distribučnáVytlačiť
 

 

    Logo

 

     Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

 • dňa 10.01.2019 v čase od 11:30 hod. do 14:00 hod.

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 290, 291, 291/VE, 297, 302

 

 • dňa 11.01.2019 v čase od 07:30 hod. do 10:30 hod.

1/PR, 2, 5, 6, 6/VE, 7, 10, 15, 17, 21, 30, 30/VE, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 145/OP, 146, 147, 149, 150, 151, 151/VE, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 205, 206, 207, 210, 211, 214/01, 214/02, 215, 216, 217, 218, 223, 242, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 294, 298, 304, 305, 376

 

 • dňa 11.01.2019 v čase od 11:00 hod. do 14:30 hod.

167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 176/VE, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 293, 296, 299, 300, 301, 303

 

 

 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

Starosta obce  z v o l á v a 

 

deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

 

27. augusta 2019 o 19.00 hodine

 

v budove Obecného úradu č.1 kancelária starostu obce


 
 

Prehliadka čistokrvných zvieratVytlačiť
 

Prehliadka čistokrvných zvierat

 


 
 

Odpočty spotrieb elektrickej energieVytlačiť
 

 

Logo zapadoslovenka distribucna

 

Vážení obyvatelia obce Kuraľany


Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín realizácie cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie, ktoré sa uskutočnia nasledovne v dňoch:
 

23.7.2019 a 24.7.2019
 

Žiadame preto všetkých (aj neobývané nehnuteľnosti) odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.
Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

 

Kontakt: 0908-732-063
 

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.
 

POZNÁMKA:
Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!
 


 
 

Mor ošípanýchVytlačiť
 

     v zmysle listu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR  sme obdržali informáciu, že Medzinárodný úrad pre nákazy na marcovom zasadnutí skupiny stáleho výboru expertov pre prenosné ochorenia zvierat -  v tomto prípade pre africký mor ošípaných predstavil súbor letákov, ktoré majú napomôcť zvyšovaniu povedomia o nákaze verejnosti/poľovníkov/chovateľov, ako aj spomaleniu šírenia tejto nákazy do nových oblastí/regiónov/krajín.

 

Mor ošípaných.jpg


 
 

Súťaž vo varení guláša 2019Vytlačiť
 


 
 

Súťaž vo varení guláša 2019Vytlačiť
 


 
 

Súťaž vo varení guláša 2019Vytlačiť
 

Oznam_Gulas2019

Oznam_Gulas2019


 
 

Do práce na bicykli 2019Vytlačiť
 

Milí cyklisti,

 

dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť na propagáciu 6. ročníka národnej kampane „Do práce na bicykli 2019“, ktorá sa začala v piatok 1. marca 2019 registráciou samospráv.

Ku dnešnému dňu je už prihlásených 19 samospráv, z toho sú  tri krajské mestá – Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín (podľa poradia registrácie).

 

Viď:  www.dopracenabicykli.eu

 

Využite preto prosím všetky možnosti propagácie kampane (web, elektronické a printové regionálne médiá, plagáty, ale aj osobný príklad) , ktoré Vám z Vašej pozície na VÚC prináležia tak, aby sa v tomto roku zapojilo čo najviac samospráv a účastníkov.

Aj takýmto spôsobom dáme okoliu  najavo, že máme záujme rozbicyklovať Slovensko.

 

A kedy, keď nie teraz, keď sa bude  v Parlamente prerokovávať NÁŠ CYKLOZÁKON.

 

Registrácia samospráv končí vo štvrtok 18.4.2019 a tímy sa môžu registrovať do nedele 5. mája 2019 !

 

 

Vopred Vám za vašu ochotu a spoluprácu ďakujem.

 

 

Svetu mier a nám všetkým ulice plnené cyklistov !


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Snímka.JPG

 

Odkaz na ŠVPS SR :

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

 

Kontakt na RVPS LEVICE

 

Riaditeľ RVPS :   MVDr. Ján Števko

Adresa :             M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice

Tel :                   036 631 2352, 631 2352, 633 2191

Fax :                  036 622 4592

Email :                Riaditel.LV@svps.sk

Kraj :                  Nitriansky

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice


 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., BratislavaVytlačiť
 

Výzva elektrika.jpg

 

 

Upozornenie elektrika.jpg


 
 

Daňový úrad Nitra, pobočka Levice Vám oznamuje...Vytlačiť
 

     Daňový úrad Nitra pobočka Levice Vám oznamujeme, že pre občanov obcí patriacich do pôvodného Kontaktného miesta Daňového úradu Nitra v Želiezovciach zabezpečia zamestnanci Pobočky Daňového úradu Nitra v Leviciach preberanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu A za zdaňovacie obdobie rok 2018 v dňoch :

 

13.03.2019 (streda) v čase od 12.30 hod. do 15.30 hod

20.03.2019 (streda) v čase od 12.30 hod. do 15.30 hod.

 

Na mestskom úrade Želiezovce, ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce

     1. Poschodie – kancelária „prípravka“

 

Daňové priznanie môžu daňové subjekty odovzdať aj na Daňovom úrade v Nitre, Pobočka Levice, Nám. E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, prípadne na Daňovom úrade Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra počas stránkových dní a stránkových hodín v mesiaci február až do 31. Marca 2019.


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

ODVOLÁVA

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v celom katastrálnom území okresu LEVICE

 

dňom 04.03.2019 od 08:00 hod.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarovVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Leviciach 

 

v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v celom katastrálnom území okresu Levice

od 01.03.2019 od 08:00 hod.  do odvolania

 

     V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

     Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje  najmä:

 

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

 

     Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste   v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1.  urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú  techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 
 

Obecné zasadnutieVytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kuraľany

 

01. marca 2019 - pozvánka


 
 

Oznam NehnuteľnosťVytlačiť
 

   

Kuralany.jpg              Obec Kuraľany

 

 

O Z N Á M E N I E

 

 

Občania, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť v katastri obce Kuraľany, prípadne došlo k iným zmenám / dedičstvo, stavba domu, garáže,  prípadne stavba  príslušenstva k rodinnému domu,   zmena nájmu pôdy a pod.,/ sú povinní tieto skutočnosti nahlásiť do 31. januára 2019 na obecný úrad bez vyzvania a zároveň doručiť príslušné doklady/ Kúpna zmluva, Nájomná zmluva, Kolaudačné rozhodnutie, Osvedčenie o dedičstve , prípadne iný doklad, ktorý preukazuje vlastníctvo k danej nehnuteľnosti /.

Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí si uplatňovali úľavu na komunálnom odpade, musia doručiť na obecný úrad  nový doklad do 31. januára 2019, aby sa im úľava poskytovala aj naďalej v roku 2019, týka sa to :

 

 •  občanov, ktorí pracujú mimo miesta trvalého pobytu a dochádzajú v týždenných turnusoch

/ potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa /

 • občanov, ktorí pracujú v zahraničí

/potvrdenie o  ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa/

Ak doklad nie je v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom priložiť aj preklad / nevyžaduje sa úradný preklad/

 • študentov, ktorí sú ubytovaní v internátoch

/ potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie internátu/

 

Ďalej upozorňujeme vlastníkov psov, aby obci oznamovali kalendárny mesiac,  kedy sa stali vlastníkom psa a kedy pes uhynul.

 

Kontakt:         Alena Mészárošová, referent správy daní a poplatkov

                        č.telefónu: 036/7736124, 0910 223 770

                        email:  ala.meszarosova30@gmail.com

 meszarosova@kredit.sk


 
 

Zber elektroodpaduVytlačiť
 

Elektroodpad

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci prevedie zber elektroodpadu. Občania môžu elektroodpad priniesť do bývalej kuchyne RD

(za budovou Obecného úradu)

 

od 18.09.2018 do 21.09.2018 počas pracovnej doby,

 

 

Zbierať sa budú  :

mrazničky, chladničky, klimatizácie, televízory, monitory, počítače, telefóny, tlačiarne, notebooky, vysávače, rádiá, prehrávače, umývačky, sporáky, práčky, elektrické rúry, lineárne žiarivky, batérie,  akumulátory a alkalické batérie


 
 

3. adventná nedeľaVytlačiť
 

3. adventná nedeľa


 
 

Výrub stromovVytlačiť
 

UPOZORNENIE

 

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci

 

OREZU a VÝRUBU STROMOV

 

v ochrannom pásme vonkajších

vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia.

 

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

 

Výrub stromov 2.jpg


 
 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJVytlačiť
 

 

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce a poslanci obecného  zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ,

 

ktorý sa uskutoční dňa 12. januára 2019 v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

                                          pinpong.jpg

 

Čaká na Vás kapustnica, no najmä príjemne strávený deň  a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

 

Priebeh podujatia:          od 9.00 hod. do 13.00 hod.

                            súťaž detí a mládeže

                            od 13.00 hod. súťažia dospelí

 

Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.

Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.

 

Počas turnaja bude vyhotovený obrazový a zvukový záznam


 
 

OznamVytlačiť
 

Oznam Hody 2018 Kuralany


 
 

Prehliadka čistokrvných zvieratVytlačiť
 

Druhá augustová nedeľa patrila v našej obci výstave zvierat, ktorá prilákala vo sviatočný hodový deň množstvo ľudí. Rodiny s deťmi, ale aj návštevníci z okolitých dedín, zaplnili do posledného miesta areál pri Obecnom úrade v Kuraľanoch a prišli si prehliadnuť králiky, holuby, hydinu či exotické vtáctvo. Hlavným iniciátorom podujatia bol Ľubomír Novák, ktorý spolupracoval so starostom obce Ing. Dušanom Mésárošom, MBA a organizáciou Slovenského zväzu chovateľov Levice, kde je dlhé roky aktívnym členom. Rodák z Kuralian je medzi chovateľmi veľmi dobre známy. Môže sa pýšiť niekoľkými titulmi majstra Slovenska či stredoeurópskym prvenstvom v chove novozélandského bieleho králika. Hlavným zámerom akcie bolo, aby ľudia strávili nedeľné hodové popoludnie príjemne, v prírode so zvieratkami a čo-to sa dozvedeli aj o tejto náročnej záľube. Vyvrcholením celého podujatia bola bohatá tombola, na ktorú sa tešili najmä tí najmenší návštevníci. Výhercovia si domov odniesli zvieratá, ktoré venoval Ľubomír Novák alebo jeho chovateľskí kolegovia. Prvý ročník prehliadky zožal iba pozitívne ohlasy a obec Kuraľany by rada z toho interaktívneho a poučného podujatia urobila tradíciu. Verí, že budúci rok sa jej podarí rozšíriť zbierku vystavených exponátov o nové druhy zvierat a ešte pestrejšiu tombolu.

 

 

Tombola

1. hempšírka zlatohnedá (kohút) - cenu venoval chovateľ Ján Ochotnícky

2. korela chocholatá - cenu venoval chovateľ Milan Viglaš

3. pár zebričiek austrálskych - cenu venoval chovateľ Jozef Petrík

4. kanárik - cenu venoval chovateľ Alexander Štefanovský

5. novozélandský biely králik - cenu venoval vystavovateľ Ľubomír Novák

6. pár hrdličiek chichotavých - cenu venoval vystavovateľ Ľubomír Novák

7. pšenica 50 kg - cenu venoval vystavovateľ Ľubomír Novák

8. budapeštiansky obor (holub) - cenu venoval chovateľ Rudo Kulač

9. jačmeň 50 kg - cenu venoval SHR, Ing. Milan Klenko

10. morka bronzová - cenu venoval vystavovateľ Michal Beréžny

 

Text: Monika Bieliková

Video: Ľuboš Turček

 

Video.JPG


 
 

Majstrovstvá sveta hasičov a hasičiek Banská Bystrica 2018Vytlačiť
 

Na majstrovstvách sveta v hasičskom športe boli fandiť aj členovia DHZ Kuraľany.

Majstrovstvá sveta hasičov a hasičiek sa prvýkrát v histórii konali na území Slovenskej republiky.

Od 12. - 15. septembra si na štadióne SNP v Banskej Bystrici zmerali sily tí najlepší z najlepších. Až takmer 20 krajín súťažilo v štyroch disciplínach - behu na 100 metrov s prekážkami, vo výstupe do 4. nadzemného podlažia cvičnej veže (v prípade žien ide o výstup do 2. podlažia), v štafete na 4x100 metrov s prekážkami a v požiarnom útoku. Na sobotnú kráľovskú disciplínu sa boli pozrieť aj piati členovia DHZ Kuraľany, ktorí boli podporiť domácu reprezentáciu a do novej sezóny odpozorovať „vychytávky“ od profesionálov. Pätica hasičov z Kuralian bola nakoniec svedkom fantastického úspechu našej reprezentácie. Slovenskí hasiči a hasičky si v Banskej Bystrici vybojovali titul majstrov sveta v požiarnom útoku.

 

41873044_10211894601592286_5466531441162584064_o.jpg

 

41671141_10211894760556260_7013770431471550464_o.jpg

41848824_10211894605432382_7606833465757007872_o.jpg

41854146_10211894590111999_8839648839607517184_o.jpg

41869209_10211894725675388_2893753740601327616_o.jpg

41873099_1881778801913739_4632364112704176128_n.jpg

41880557_10211894623992846_204400882345836544_o.jpg

41932679_10211894697474683_2591153022352490496_o.jpg

41990945_10211894740115749_9197916229547851776_o.jpg

41991513_10211894660073748_5111901124017782784_o.jpg


 
 

XIII. ročník súťaže vo varení guláša 2018Vytlačiť
 

Gulas_Kuralany_2018 - VIDEO

 

Video: Michal Hoc

Foto: Vladimír Imre


 
 

Zberový paierVytlačiť
 

Zberový paier.jpg


 
 

Súťaž vo varení guláša 2018Vytlačiť
 

 

Obec Kuraľany, Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie Štvorchotár Kuraľany

vyhlasujú XIII. ročník súťaže vo varení guláša, ktorý sa uskutoční  21. júla 2018 v miestnom parku.

kotlík

Program súťaže :

13 00 – 14 00     Príprava a obsadenie stanovišťa

14 00                Otvorenie súťaže, výzva na zapálenie ohňov

17 00                Hodnotenie vzoriek porotou

18 00                Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien

 

Podmienky súťaže: súťaže sa môžu zúčastniť trojčlenné družstvá na základe zaevidovaných prihlášok na obecnom úrade do 13.júla 2018                         

Organizátori zabezpečia: registráciu prihlášok, priestor, palivo, misky, lyžice a chlieb

Súťažiaci si zabezpečia: kotlík, stojan pre kotlík, suroviny a ďalšie náležitosti potrebné k vareniu

 

Kotlíkový guláš uvarený na tejto súťažnej akcii nie je možné predávať.

 

Majster hrnčiar z Pukanca - ukážka a predaj hrnčiarských výrobkov

 

Počas súťaže bude na počúvanie hrať hudobná skupina Kuraľanka

 

Ďalej vystúpia žiaci zo Základnej umeleckej školy zo Želiezoviec s hud. nástrojom saxofonom a fujarou

 

Sprievodné aktivity pre deti:  

 • Jazda na poníkoch
 • Skákací hrad
 • Maľovanie na tvár
 • Cukrová vata
 • Neobmedzená bezplatná preprava vláčikom  po obci od 16 00-20 00hod.
 • Večerné prekvapenie pre deti

 

Sprievodné aktivity pre deti sú zdarma

 

Dobrodružná atrakcia pre nebojácnych:  Vyhliadkový let lietadlom nad našou obcou

 

 

Večerný program

FS Dopravár – Vystúpenie folklórneho súboru z Bratislavy, do tanca hrá ľudová hudba Jarabina

BM – Generation, Tanečná skupina z Levíc

Music Excellent – večerná zábava

Srdečne Vás všetkých očakávame !

 

BM Generation

Plagát_Guláš_2018

 


 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kuraľany - 22. jún 2018Vytlačiť
 


 
 

XVII. ročník ochutnávky mladých vín - VyhodnotenieVytlačiť
 

Výsledná listina.PNGVýsledná listina 2.PNG

Tabuľka - víno 2018

Kliknutím na tabuľku sa zobrazí v plnej veľkosti


 
 

XVII. ročník ochutnávky mladých vínVytlačiť
 

Mikroregión.PNG

                                    

 

O Z N Á M E N I E

 

 

 

         Vážený vinár, výrobcovia vín. Tak ako aj po iné roky, aj tento rok Mikroregión Kvetnianka usporiada v poradí už XVII. ročník ochutnávky mladých vín. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka, ktorého súčasťou sú obce Farná, Kuraľany, Nýrovce a Veľké Ludince. Degustácia a oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené 21. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch Sanzol - Bier v Nýrovciach o 17.00 hod.

Štartovné pre vinárov: 3.- €. Vstupné pre verejnosť: 4.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 20. apríla  2018.

 

Súťažné podmienky :

Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše vína s objemom 0,7 litra. Vzorky vín treba doručiť v pondelok  16. apríla od 08.00 – 18.00 hod. na Obecný úrad. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami !


 
 

„PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST“Vytlačiť
 

                                                         pecat-rozvoja-obci-a-miest-2017-podpis.png

 

Našej obci bola opäť udelená „PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST“

 

Tradične ako už každým rokom sme opäť vykonali podrobnú analýzu územnej samosprávy Slovenska. Aby sme zamedzili vysokým regionálnym disparitám, ktoré sú pre Slovenskú samosprávu charakteristické, všetky výsledky sme podrobili regionálnemu členeniu Slovenska.

 

 Projekt hodnotenia obcí nadväzuje na prechádzajúce projekty a analýzy realizované v minulých rokoch. Analyzovali sme obdobie od výsledkov, s akými starostovia obce prevzali s výsledkami, ktoré dosiahli. Metodika vyberala obce s dobrou finančnou i majetkovou bonitou, teda dobre hospodáriace bonitné obce. Hodnotenie bolo vypracované na základe dát získaných integračným prepojením na portály Ministerstva Financií publikujúce účtovné a rozpočtové dáta. Metodika je vypracovaná analytickým centrom SIMS, a.s. a nadväzuje na akademické štúdie Českých a Slovenských univerzitných a odborných kapacít zaoberajúcich sa štúdiom verejnej správy a regionálneho rozvoja.

 

 Takže sme hodnotili 2926 obcí a analýzou prešlo 39,9%  obcí. Hlavnou úlohou hodnotenia je poskytnutie námetov obci či mestu pre zlepšenie finančného resp. majetkového riadenia a samozrejme pozitívne výsledky hodnotenia sú zároveň dokladom dobrej finančnej a majetkovej politiky a zároveň aj regionálnym marketingovým nástrojom manažmentu. Zároveň tieto relevantné údaje a hodnotenia o hospodárení poskytujeme širokej verejnosti a štátnym inštitúciám.

 

Zamerali sme sa na finančnú a majetkovú bonitu obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja. Vaša obec  pod vedením starostu a zastupiteľstva  bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 39,09% obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania výsledkov projektov realizovaných z financií eurofondov.

 

 Výhodou je, hodnotenie bude vložené v hodnotiacom systéme, ktorý odporúča a zároveň využíva Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov a  žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Zároveň s ním pracuje štátna správa, finančné inštitúcie a podnikateľský sektor. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.

 

 Výhody pečate Rozvoja obcí a miest 2017:

 

- potvrdzuje  výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu

 

- je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou

 

- pečať Rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí

 

- podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika

 

   Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

 

Kuraľany pečať za rok 2017.jpg

 


 
 

Daňový úradVytlačiť
 

Oznam Daňový úrad.jpg


 
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Vytlačiť
 

Generálny pardon


 
 

Zberový papierVytlačiť
 

Zberový papier


 
 

Vianočný stolnotenisový turnajVytlačiť
 

Vianočný stolnotenisový turnaj

o putovný pohár starostu obce

 Výsledky

 

     Dňa 13. januára 2018 usporiadala obec stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce Kuraľany v sále kultúrneho domu. Jediná škoda, že aj napriek propagácii sa tohto podujatia zúčastnilo pomerne málo našich spoluobčanov. Prvá začala súťažne mládež do obedňajších hodín. Svoje schopnosti predviedli za zelenými stolmi päť chlapcov a jedno dievča.

 

Výsledky žiaci

 1. Lukáš Varga
 2. Adam Ferianec
 3. Tamarka Bieliková

 

     Popoludnie už patrilo mužom. Hrali podľa platných pravidiel tenisu na dva víťazné sety, každý s každým. Súťažiaci: Timotej Klenko, Marian Klenko, Peter Bielik, Ing.Dušan Mésároš, Juraj Balco a Juraj Tóth .

 

     V peknom športovom zápolení /veď bolo dostatok času/ sa na prvom mieste umiestnil a putovný pohár si odniesol Juraj Tóth, druhé miesto získal Ing. Dušan Mésároš a tretie Peter Bielik. Na regulérnosť súťaže dozeral Ľubomír Mesároš. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si prišli zašportovať a v príjemnej atmosfére prežiť športový deň.

 

     Nielen súťažiaci, ale aj návštevníci si mohli pochutiť na mäsovej kapustnici s hríbami, ktorú pripravili pracovníčky obce Lýdia Beláková a Magdaléna Maláriková.

 

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník turnaja.

 

Text:    Ing. Dušan Mésároš

Foto:   Ľuboš Turček

 

 


 
 

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCEVytlačiť
 

POZVÁNKA 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“,


ktorý sa uskutoční
dňa  13. januára 2018 v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

Stromček pin pong.JPG

 

Tento rok je to už  12. ročník stolnotenisového turnaja.
  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

 

  Priebeh  podujatia : od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež


  od 13.00 hod.  súťažia dospelí.


 Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.

Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa ! 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.


 
 

OznamVytlačiť
 

logo.png

    Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že budú extrémne mrazy, aby si zabezpečili vodomerné šachty, vodomery a potrubia, aby nedošlo k ich poškodeniu.


 
 

OznámenieVytlačiť
 

erb1.JPG

 

O Z N Á M E N I E

 

Občania, ktorí nadobudli v roku 2017 nehnuteľnosť v katastri obce Kuraľany, prípadne došlo k iným zmenám / dedičstvo, stavba domu, garáže,  prípadne stavba  príslušenstva k rodinnému domu,   zmena nájmu pôdy a pod.,/ sú povinní tieto skutočnosti nahlásiť do 31. januára 2018 na obecný úrad bez vyzvania a zároveň doručiť príslušné doklady/ List vlastníctva, Kúpna zmluva, Nájomná zmluva, Kolaudačné rozhodnutie, Osvedčenie o dedičstve , prípadne iný doklad, ktorý preukazuje vlastníctvo k danej nehnuteľnosti /.

 

     Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí si uplatňovali úľavu na komunálnom odpade, musia doručiť na obecný úrad  nový doklad do 31. januára 2018, aby sa im úľava poskytovala aj naďalej v roku 2018, týka sa to :

 

 • občanov, ktorí pracujú mimo miesta trvalého pobytu a dochádzajú v týždenných turnusoch                                                                                      potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa
 • občanov,  ktorí pracujú v zahraničí                                                                     potvrdenie o  ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa                                               Ak doklad nie je v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, je potrebné      k dokladom priložiť aj preklad / nevyžaduje sa úradný preklad
 • študentov,  ktorí sú ubytovaní v internátoch                                                    potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie internátu

 

Ďalej upozorňujeme vlastníkov psov, aby obci oznamovali kalendárny mesiac,  kedy sa stali vlastníkom psa a kedy pes uhynul.

 

Kontakt:        Alena Mészárošová, referent správy daní a poplatkov

                     č.telefónu: 036/7736124, 0910 223 770

                     email: meszarosova@kredit.sk

 


 
 

4. adventná nedeľaVytlačiť
 

4. adventná nedeľa


 
 

Slovenská PoštaVytlačiť
 

Pošta.JPG


 
 

Západoslovenská distribučnáVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná.png

Západoslovenská distribučná

 

  oznamuje občanom, že dňa 20.7.2017 budú v obci Kuraľany  vykonávané odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania,

 

žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa) aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu elektromerov a zároveň z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

 

Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

 

Za spoluprácu a ústretovosť Vám ďakujeme.

 

Kontakt: Stanislav Motúz

stanislavmotuz@gmail.com                                                          

   0903 967 632


 
 

CvičenieVytlačiť
 

                                           

Vážení občania !

 

Dňa 1. mája 2017 tj. v pondelok sa uskutoční v priestoroch vodnej nádrže a okolí medzi obcami Kuraľany a Keť taktické cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov obcí južnej časti okresu Levice.

 

Na cvičení sa zúčastnia Hasičské jednotky z 9 Dobrovoľných hasičských zborov obcí, ako aj príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice zo Želiezoviec.

Taktické cvičenie potrvá od 9,30 – 12.00 hod.

 

V prípade Vášho záujmu môžete toto odborné zamestnanie aj sledovať z miest, ktoré určia organizátori.

 

Na TC sa zúčastní väčšie množstvo hasičskej techniky a technických prostriedkov a preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali požiadavky riadiacich funkcionárov cvičenia.

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori a samosprávne orgány obcí Kuraľany a Keť.

 


 
 

Výsledky odbornej degustácie XVI. ročníka ochutnávky mladých vín Veľké Ludince 2017 Vytlačiť
 

                                    Kvetnianka.jpg

 

Výsledky odbornej degustácie

 

XVI. ročníka ochutnávky mladých vín

 

Veľké Ludince 2017

 

     Dňa 21.apríla 20017 usporiadal Mikroregión Kvetnianka XVI. ročník ochutnávky mladých vín vo Veľkých Ludinciach. Do súťaže bolo registrovaných 80 vzoriek vín od 38 vystavovateľov.

     Odborná degustácia vín bola vykonaná dňa 19.apríla. Tri degustačné komisie, ktorým predsedal Ing. Ján Svetík hodnotili vzorky 100 bodovým systémom. Titul  '' šampión ''  bol udelený vínu, ktoré získalo spomedzi ostatných vín v rozstrele najlepšie umiestnenie.

 

Pestovateľ                                    Bielie odrody                                              Umiestnenie

Ernest Kurina                                 Burgundské biele                                        Šampión

Ľudovít Gacsal                                Pesecká leánka                                          1. miesto

František Szalma                             Cserszegi  füszeres                                      2. miesto

Karol Streda                                   Chardonnay                                               3. miesto

 

Pestovateľ                                      Modré odrody                                           Umiestnenie

Alexander Turán                              Frankovka modrá                                        1. miesto

Karol Streda                                    Dunaj                                                       2. miesto

Szilárd Petro                                    Zweigeltrebe                                             3. miesto

 

Pestovateľ                                      Ružové odrody                                         Umiestnenie

Zoltán Varga                                   Cabernet Sauvignon - rosé                          1. miesto

Ľudovít Gacsal                                 Cuvée - rozé                                             2. miesto

Ing. F. Jakubov                               Otello                                                       3. miesto

 

FOTOGALÉRIA


 
 

Oznámenie o zápise detí do materskej školyVytlačiť
 

Oznámenie o zápise do materskej školy.JPG


 
 

Výmenný výkup papiera a rastlinného olejaVytlačiť
 

O  Z  N  A  M  

 

Výmenný výkup papiera a rastlinného oleja

 

     Dňa 11.5. 2017, v čase od 8:00 do 10:30 bude za budovou OcU firma Brantner vykupovať zberový papier a použitý rastlinný olej na výmenu :

 

Zberový papier

 

Môže obsahovať časopisy, letáky, noviny, knihy, kartónový papier.

Nesmie byť znečistený alebo mokrý.

 

Ponúkame na výmenu : toaletný papier, hygienické vreckovky a kuchynské utierky

 

Výmenné pomery : 5 kg papiera = 1 ks toaletný papier

                             5 kg papiera = 3 ks hygienických vreckoviek

                             2 kg papiera = 1 ks hygienických vreckoviek

                           24 kg papiera = 2 ks kuchynských utierok

 

 

Použitý rastlinný olej

 

Je potrebné ho priniesť  v uzatvorenej nádobe ( najvhodnejšia je PET fľaša od nápoja)

Nesmie obsahovať vodu, živočíšny tuk a veľké množstvo zbytkov jedla.

 

Výmenné pomery :  0,5 l oleja = 1 ks hygienických vreckoviek

                                1 l oleja = 1 ks toaletného papiera

                                4 l oleja = 2 ks kuchynských utierok


 
 

odhlásenie času ZNP 2017Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  na základe § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

O D V O L Á V A

 

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v katastrálnom území okresu  Levice

dňom  05.04.2017 od 14.00 hod.

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zanikli zákonné podmienky podľa § 2 ods. 1 vyhlášky     MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 28.03.2017.


 
 

Mikroregión Kvetnianka usporiada v poradí už XVI.ročník ochutnávky mladých vín.Vytlačiť
 

Mikroregión Kvetnianka

 

O Z N Á M E N I E

 

         Vážený vinár, výrobcovia vín. Tak ako aj po iné roky, aj tento rok Mikroregión Kvetnianka usporiada v poradí už XVI.ročník ochutnávky mladých vín. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka, ktorého súčasťou sú obce Farná, Kuraľany, Nýrovce a Veľké Ludince. Degustácia a oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené 21. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch spoločenskej sály PD vo Veľkých Ludinciach o 17.00 hod.

Štartovné pre vinárov: 3.- €. Vstupné pre verejnosť: 4.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 20. apríla  2017.

 

Súťažné podmienky :

Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s objemom 0,7 litra. Vzorky vín treba doručiť v utorok 18. apríla od 08.00 – 18.00 hod. na Obecný úrad. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.

 

Tešíme sa na stretnutie.


 
 

Daňový úrad - oznamVytlačiť
 

Daňový úrad - oznam


 
 

Ochrana lesov pred požiarmiVytlačiť
 

Ochrana lesov pred požiarmi


 
 

Vianočný stolnotenisový turnaj - výsledkyVytlačiť
 

     Dňa 7. januára 2017 obec zorganizovala stolnotenisový turnaj o putovný pohára starostu obce Kuraľany  v sále kultúrneho domu. Na turnaji sa zúčastnilo 18 neregistrovaných hráčov, z toho štyria v detskom veku.

 

Predpoludním súťažili žiaci a v druhej časti bola súťaž dospelých.

 

Prvé kolo sa hralo vo dvoch sedemčlenných skupinách, systémom každý s každým v skupine a ďalej vyraďovacím spôsobom.

 

Výsledky IX. ročníka kategória dospelých:

 1. miesto Miroslav Jobbik
 2. miesto Patrik Varga
 3. miesto Michal Klenko

 

Putovný pohár si odniesol vlaňajší víťaz – Miroslav Jobbik.

Najmladším účastníkom bol Lukáš Varga / 11 rokov/, najstarším hráčom bol Tibor Varga /63 rokov/.

Škoda, že na turnaj neprišlo viac žiakov a študentov. Za organizáciu turnaja patrí poďakovanie Ľubomírovi Mesárošovi, Lýdii Belákovej a Magdaléne Malárikovej za prípravu kapustnice, hrieneného chleba a chlebíka s cibuľou.

Všetci prítomní vyjadrili s priebehom turnaja veľkú spokojnosť a prisľúbili účasť aj na budúci rok.

Blahoželáme víťazom  a všetkým, ktorých tento krásny šport baví.

 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.


 
 

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE Vytlačiť
 

POZVÁNKA 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“,


ktorý sa uskutoční
dňa  7. januára 2017 v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

Vianočný stolnotenisový turnaj

 

Tento rok je to už  IX. ročník stolnotenisového turnaja.
  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

 

  Priebeh  podujatia : od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež


  od 13.00 hod.  súťažia dospelí.


 Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.

Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa ! 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.


 
 

Železnice Slovenskej republiky - plná uzávierka železničného priecestia v Čate z dôvodu opravy Vytlačiť
 

 

Ž e l e z n i c e   S l o v e n s k e j   r e p u b l i k y

 

OBLASTNÉ  RIADITEĽSTVO  ZVOLEN

Stredisko Miestnej Správy a údržby ŽTS TO Levice

Dostojevského 16, 934 01 Levice

 

 

ŽSR  OR  Zvolen - SMSÚ  Traťový obvod Levice oznamuje o úplnej uzávierke železničného priecestia v žkm 0,830 / v k.ú. Čata / v úseku trate

Čata - Šahy. Štátnu cestu  I/76 z dôvodu opravy železničného priecestia a následnej povrchovej úpravy nábehov.

 

v dňoch :

od 10.11.2016 ( štvrtok ) od 7,00 hod.

nepretržite

do 16.11.2016 ( streda ) do 18,00 hod.

 

Obchádzková trasa pre osobnú dopravu je navrhnutá nasledovne :

V obci Hronovce po ceste III/1570 smerom na Malé Ludince po križovatku s cestou III/1514, ďalej po ceste III/1514 smerom na obec Pavlova po križovatku s cestou III/1521, ďalej po ceste III/1521 po križovatku s cestou I/76 v obci Kamenín a späť

Dĺžka obchádzkovej trasy : cca 19,00 km

 

Obchádzková trasa pre nákladnú dopravu je navrhnutá nasledovne :

V obci Kamenín je nákladná doprava vysmerovaná po ceste I/76 po križovatku s cestou III/1522 smerom na Farnú, ďalej po ceste II/588 a III/1564 na Nýrovce po križovatku s cestou III/1563, ďalej po ceste III/1563 a Ul. kpt. Nálepku  po križovatku s cestou I/76 a späť

Dĺžka obchádzkovej trasy : cca 27,00 km

 

Po kliknutí na obrázok s mapou sa zobrazí v plnej veľkosti

Mapa uzávierky železničného priecestia

 

 

 


 
 

Spilovanie rizikových stromovVytlačiť
 

 

nachádzajú sa vo Vašej obci rizikové stromy, ktoré sú potenciálnym ohrozením zdravia či majetku občanov? Prestarnuté, poškodené, preschnuté stromy, ktoré potrebujú odborný zásah? Neváhajte nás kontaktovať, kým nebude neskoro!

 

Zaoberáme sa asanáciou a spiľovaním rizikových stromov s použitím špeciálnych horolezeckých techník, ošetrovaním stromov, ovocných sadov a verejnej zelene. Garantujeme kvalitu a odbornosť prevedených prác.

 

Spilovanie rizikových stromov leták


 
 

Dňa 06.08.2016 v obci Kuraľany vystupoval spevák a zabávač Martin JakubecVytlačiť
 


 
 

Martin JakubecVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom a návštevníkom našej obce, že

 

v sobotu 6.8.2016 o 19:00 hod. na miestnom amfiteátri vystúpi známy spevák a zabávač Martin Jakubec.

 

Martin Jakubec


Srdečne Vás všetkých pozývame.


V prípade nepriaznivého počasia sa vystúpenie uskutoční v kultúrnom dome.

 

FOTKY z vystúpenia

VIDEO z vystúpenia

Martin Jakubec nasledujúci deň o obci rozprával v živom

vysielaní TV8 (OSEM) - VIDEO


 
 

Výsledky súťaže XI. ročníka vo varení guláša 2016Vytlačiť
 

Výsledky

súťaže XI. ročníka vo varení guláša.

 

     Posledná júlová sobota v obci už jedenásty rok patrila súťaži vo varení guláša, ktorú zorganizovala obec Kuraľany a Poľovnícke združenie „Štvorchotár.“ Podujatie  otvoril starosta obce  Ing. Dušan Mésároš .

     Podujatie sa konalo na futbalovom ihrisku, kde si svoje sily vo varení tohto jedla zmeralo 12 súťažných družstiev nielen z Kuralian, ale aj z obcí Farná a Čaka. Porota zložená z piatich členov hodnotila kvalitu  tohto guláša. Pre návštevníkov pripravilo Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany srňací guláš ,cigánsku pečienku  a deti si pochutili na cukrovej vate.  Príslušníci Okresného  riaditeľstva hasičského a záchranného zboru zo Želiezoviec predviedli na športovom areáli ukážku hasičskej techniky, ďalej bol pre deti pripravený skákaci hrad a jazda na poníkoch.

     Po zotmení boli pre deti, ktoré vydržali do tmy pripravené svietiace tyče a náramky. Dobrá nálada a  slnečné lúče počas celého dňa boli veľmi štedré a nenarušila ich ani jedna kvapka dažďa. Vďaka krásnemu letnému dňu sa návštevníci zabávali  pri hudobnej skupine MUSIC EXCELENT do neskorých raných hodín s úsmevom na tvárach a so želaním, aby sme sa opäť stretli aj o rok.

 

Výsledky súťaže:

 

I. miesto                  Viktor Dávid, Matúš Novák, Norbert Matkovský

II. miesto                Jozef Krajč, Sabina Krajčová, Štefan Mesároš

III. miesto              Juraj Balco, Ľubomír Bielik, Jozef Michlo

 

FOTKY zo súťaže

VIDEO zo súťaže


 
 

Oznam pre seniorovVytlačiť
 

Oznam pre seniorov


 
 

Slovenský červený krížVytlačiť
 

Slovenský Červený kríž

             v spolupráci s Obecným úradom

   Farná a NTS Nové Zámky

 

 

Vás pozýva

 

 

na odber krvi

Dňa: 28. júna 2016

V čase od 8:00 do 11:00

Kde : Kultúrny dom Farná

 

 

Prineste si so sebou:

 • Občiansky preukaz
 • Kartu poistenca (legitimáciu darcu krvi) 

 
 

Západoslovenská distribučnáVytlačiť
 

 

 

oznamuje občanom, že zajtra dňa 22.7.2016 budú v obci Kuraľany vykonávané cyklické odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania,

 

žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera) aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov a zároveň z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.  


 
 

Mobilná aplikáciaVytlačiť
 

 

 

 

Stiahnite si aplikáciu s názvom Virtualne do mobilného telefónu a majte informácie obce vždy po ruke.

 

Cez mobilnú aplikáciu máte informácie o aktivitách, podujatiach v obci vždy po ruke.

Dôležité oznamy a upozornenia môžete vedieť ihneď po zverejnení. Nastavená notifikácia vás upozorní na aktuálne informácie bez nutnosti ísť na webovú stránku obce.

 

Pre viac informácii kliknúť sem


 
 

Zber ElektroodpaduVytlačiť
 

                               

 Firma Enviropol oznamuje občanom, že sa v obci prevedie zber elektroodpadu. Občania môžu elektroodpad priniesť

dňa pondelok 18.7 - utorok 19.7 počas pracovnej doby do bývalej kuchyne RD.

 

Starší občania ktorí nevedia elektroodpad priniesť sa môžu prihlásiť na OcÚ  a pracovníci obce im ho odvezú.

 

Zbierať sa budú  :

mrazničky, chladničky, klimatizácie, televízory, monitory, počítače, telefóny, tlačiarne, kopíky, noteboky, vysavače, rádia, prehrávače, umývačky, sporáky, práčky, elektrické rúry, lineárne žiarivky, batérie,  akumulátory a alkalické batérie


 
 

Kontajner na veľkoobjemný odpadVytlačiť
 

 

Obecný úrad  oznamuje občanom našej obce, že od 2. do 6. júna bude  za budovou Obecného úradu pristavený kontajner na veľkoobjemný odpad.

 

 

Počas týchto dní sa môžete zbaviť nepotrebného odpadu ako:

 

- starý nábytok

- matrace

- fólie

- prepravky

- plastová krytina

- žalúzie a pod.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, že do kontajnera je zakázané dávať:

 

- azbestovú krytinu

- pneumatiky

- betón

- šíndel

- izolačnú lepenku a iný nebezpečný odpad


 
 

Ochutnávka vín 2016 - VyhodnotenieVytlačiť
 

 

 

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí v plnej kvalite


 
 

Ochutnávka vín 2016Vytlačiť
 

 

 

     MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

     Vážený vinár, výrobcovia vín. Tak ako aj po iné roky, aj tento rokMikroregión Kvetnianka usporiada v poradí už XV.ročník ochutnávky mladých vín. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka, ktorého súčasťou sú obce Farná, Kuraľany, Nýrovce a Veľké Ludince. Degustácia a oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené 16. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch KD v Kuraľanoch o 17.00 hod.

Štartovné pre vinárov: 3.- €. Vstupné pre verejnosť: 4.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 11. apríla  2016.

 

Súťažné podmienky :

Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s objemom 0,7 litra. Vzorky vín treba doručiť v pondelok 11. apríla od 08.00 – 12.00 hod. do kultúrneho domu. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

FOTKY z ochutnávky

VIDEO z Novozámockej televízie


 
 

Výzva na darovanie krvi !Vytlačiť
 

Na pracoviskách Národnej transfúznej služby celého Slovenska sme zaznamenali pokles zásob krvi. S jej nedostatkom zápasia najmä nemocnice vo veľkých mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Národná transfúzna služba SR preto prosí darcov krvi o urgentnú pomoc. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Darcovia krvi môžu prísť na všetky pracoviská Národnej transfúznej služby SR počas pracovných dní od 7:00 do 14:00 hod. a každý utorok od 7:00 do 17:00 hod.

 

 

Túto výzvu poskytla riaditeľka Národnej transfúznej služby SR – Ing. Renáta Dundová.
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Grožajová, projektový manažér NTS SR
Kontakt: 02/5910 3002
Mail:    dundova@ntssr.sk, grozajova@ntssr.sk

 

 

Zároveň oznamujeme darcom krvi, že nedostatok krvi je aj v levickom okrese. Krv môžete darovať na Hematologicko-transfúznom oddelení v Leviciach, každý utorok od 7,00 hod do 11,00 hod. Objednávky a informácie na t.č. 036/6312804.

 

 

 

Ďalšie informácie o darovaní krvi získate na www.scklevice.sk., www.redcross.sk
Ďakujeme.

 

ÚzS SČK Levice

 


 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOKVytlačiť
 


 
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a enviromentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb.

Na základe vyššie uvedeného s okamžitou platnosťou podľa § 21 písm. n) zákona

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §9 a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


V y h l a s u j e
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresu Levice,
od 20. 03. 2012 - do odvolania.


 
 

Upozornenie dopravného inšpektorátuVytlačiť
 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Levice žiada motorových i nemotorových účastníkov cestnej premávky o zvýšenie disciplinovanosti a opatrnosti na cestách vzhľadom k zvýšenému počtu dopravných nehôd s účasťou chodcov a cyklistov v Levickom okrese. Za obdobie od začiatku roka 2011 do 31. 10. 2011 bolo evidovaných celkom 15 dopravných nehôd s účasťou chodcov, pričom pri nich došlo k usmrteniu dvoch osôb, tri osoby sa zranili ťažko a 10 osôb bolo ľahko zranených. Jedna dopravná nehoda bola s účasťou dieťaťa, ktoré malo ľahké zranenie. Osem dopravných nehôd eviduje ODI s účasťou cyklistov, pri ktorých bola jedna osoba usmrtená,  tri osoby ťažko zranené a štyri osoby ľahko zranené. Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, preto by malo byť v ich záujme, aby boli na ceste viditeľní.  Cyklisti pohybujúci sa v obci alebo mimo obce, musia mať  na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Rovnako to platí i pre chodca idúceho po krajnici alebo po okraji vozovky mimo obce. 


pplk. Mgr. Miroslav Košút

riaditeľ OR PZ

 


 
 

Odber krvi 10.septembra 2010 Vytlačiť
 

 

 

 

   Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou pozýva všetkých občanov na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 10.septembra 2010 v budove Kultúrneho domu vo Farnej.
Darovať krv môže každý občan vo veku 18 – 65 rokov, ktorý sa cíti zdravý a váži viac ako
50 kilogramov. Krv nie je možné darovať ak človek prekonal infekčnú žltačku, vážne infekčné choroby, má piercing alebo bol v priebehu posledného polroka operovaný. Prekážkou v darovaní je u žien menštruácia, ťarchavosť a dojčenie.
Darca by mal prísť na odber oddýchnutý , pred odberom by si mal dať ľahké raňajky (pečivo, ovocie) a mal by vypiť dostatok tekutín. Pred odberom by nemal fajčiť a požiť alkoholické nápoje.
Vítaní sú aj prvodarcovia. Prosíme darcov, aby sa prihlásili na Obecnom úrade v Kuraľanoch do 9.septembra osobne alebo telefonicky. Odvoz pre darcov bude v uvedený deň o

8 hodine a 30 minúte spred budovy Obecného úradu v Kuraľanoch.
V mene tých, ktorým krv pomôže na ceste k uzdraveniu Vám ďakujú pracovníci Červeného kríža a Národnej transfúznej služby.
 


 
 

Západoslovenská energetikaVytlačiť
 

 

   

    V poslednom období zaznamenávame čoraz častejší výskyt prípadov sťažností a reklamácií zo strany našich odberateľov – domácností. Predmetom týchto sťažností sú predajné praktiky niektorých našich konkurenčných spoločností, ktorých zástupcovia sa vydávajú za pracovníkov Západoslovenskej energetiky (v skratke ZSE) alebo za pracovníkov, ktorí sú oprávnení konať v mene ZSE.
 

   

    Z dostupných zdrojov, ako aj z informácií od našich zákazníkov, ktorých takéto osoby navštívili, sme sa ďalej dozvedeli, že rozširujú o našej spoločnosti nepravdivé a zavádzajúce informácie, ako napr. že naša spoločnosť ukončila pôsobenie na slovenskom trhu, prípadne že celá obec prechádza k inému dodávateľovi elektriny . Ďalšou nepravdivou informáciou je vydávanie sa za pracovníkov nástupníckej spoločnosti pre ZSE, nutnosť podpísať nové zmluvy na dodávku elektriny a pod.

 

Radi by sme zdôraznili niekoľko faktov týkajúcich sa zmeny dodávateľa elektriny, ktoré by mohli byť pre Vás a obyvateľov Vašej obce nápomocné:
 

    -  ZSE nevykonáva podomový predaj elektriny, ani osobné kontroly faktúr za elektrinu,
    -  ZSE neukončuje svoju činnosť ani nemení obchodný názov spoločnosti (ZSE Energia           je 100% dcéra Západoslovenskej energetiky a od 1.7.2007 je zodpovedná za                   dodávku elektriny),
    -  v legislatíve nenastali zmeny, ktoré by nútili uzatvárať nové zmluvy na dodávku                elektriny,
    -  zmena dodávateľa je individuálne rozhodnutie každého zákazníka, nie je pravdou, že        dodávateľa musí zmeniť vždy celý obytný dom, celá ulica, celá obec,
    -  podomové ponuky na výhodnejšiu elektrinu sú často neúplné, zavádzajúce a zo                skrytými poplatkami. Zákazník takto môže nakoniec vo vyúčtovanej faktúre zaplatiť          viac ako mu bolo sľúbené.

 

Voči spoločnostiam, ktoré používajú takéto obchodné praktiky, sme začali podnikať právne kroky.
 

 

 

***************************************************************************** 


 
 

V.ročník súťaže vo varení guláša 24.júla 2010Vytlačiť
 

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA

 

Obec Kuraľany, Dobrovoľný hasičský zbor Kuraľany a Poľovnícke združenie Štvorchotár
Kuraľany usporiadajú V.ročník súťaže vo varení guláša, ktorý sa uskutoční
Dňa 24.júla 2010 v športovom areáli

 

Kritériá pre súťažiace tými:

 

Objem navareného guláša musí byť min. z 3 kg ľubovolného mäsa
Suroviny musia byť v surovom stave, nepredvarené a neupravované.

 

Harmonogram súťaže:

13:00 – 14:00 Príprava
14:00 – 18:00 Varenie
19:00 – Vyhodnotenie

 

Súťažné tými sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade v každý pracovný deň od
8:00 – 15:30 hod.

Termín uzávierky prihlášok je 21.júla 2010

 

Počas súťaže vystúpi hudobná skupina Kuraľanka, pre deti je pripravený skákací hrad, jazda
na poníkovi, cukrová vata a trdelník
.

 

Ľudová veselica začne o 20:00 hod. do tanca hrá hudobná skupina MUSIC EXCELLENT.

 

Pre návštevníkov bude pripravený baraní guláš, srňací guláš, hovädzí guláš a pečené
prasiatko
.

 

Alko a nealko nápoje zabezpečia miestny prevádzkovatelia pohostinstiev.

 

     Srdečne pozývame všetkých obyvateľov, rodákov a návštevníkov našej obce.
 

*****************************************************************************

 


 
 

Bezplatné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov zaplavených povodňouVytlačiť
 

 

*****************************************************************************

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach bude vykonávať bezplatné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov zaplavených povodňou za splnenia daných kritérií :

 

 

- odbery vzoriek vôd na laboratórne vyšetrenie budú vykonávané etapovite podľa veľkosti        

  zdravotného rizika a 1.etapa odberov bude zabezpečená z individuálnych vodných zdrojov

  v zaplavených častiach obcí , ktoré sa využívajú na pitné účely

 

- odobratie vzoriek vôd bude možné po opadnutí prívalovej respektívne spodnej vody, mechanickom

  vyčistení vodného zdroja a jeho okolia, dezinfekcii vodného zdroja, vody a mechanického  

  zabezpečenia vodného zdroja proti sekumdárnej kontaminácii v ňom

 

- odbery vôd z daných zdrojov na laboratórne vyšetrenie budú vykonávané zamestnancami 

  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach na základe vypracovaného

  harmonogramu z požiadaviek určených obcou za podmienok zabezpečenia vyššie uvedených kritérií

 

- obec na základe prieskumu a požiadaviek od občanov vytriedi potrebu vykonania odberu vzoriek ,

  ktoré budú spľňať už uvedené kritériá odberov vzoriek pitných vôd zo zdrojov zaplavených 

  prívalovou alebo spodnou vodou v obci, kde nie je verejný vodovod a odberov vzoriek z

  individuálnych vodných zdrojov využívaných na pitné účely na území, kde je verejný vodovod, ale

  domácnosť nie je na verejný vodovod napojená a využíva na pitné účely individuálny vodný zdroj

  V 2. etape budú realizované odbery zaplavených individuálnych vodných zdrojov používaných pre  

  účely iné ako pitie.
 


 
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 2010 - VýsledkyVytlačiť
 

    

     Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

12.júna 2010 v obci Kuraľany


 
 

Kuraľanček 2010Vytlačiť
 

 

*****************************************************************************

 

27. apríla 2010 sa DFS Kuraľanček zúčastnil okresnej prehliadky detských folklórnych súborov „ČRIEPKY SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU 2010“.
Prehliadky sa zúčastnilo 8 súborov:


1. VOZOKANČEK,       ZŠ Plavé Vozokany
                                Keď som pri studničke vodu brala
2. ČAKANČEK,           ZŠ a MŠ Čaka
                                Poďme sa hrať
3. KURAĽANČEK,       ZŠ Kuraľany
                                V krížnej jame
4. PODLUŽIANKA, IV.ZŠ Levice
                               Na pažiti
5. VINIČKA,              ZŠ Školská 14, Levice
                               Hra na jarmok
6. LIENKY,                ZŠ Šarovce
                               Na trhu
7. VRETIENKO,         ZŠ J. Kráľa Šahy
                               Z každého rožka troška
8. RADOSTNÍK,        Spojená katolícka škola Levice
                               Vandrovali hudci

Deti z Kuraľančeka si pásmom „V krížnej jame“ od divákov vyslúžili veľký potlesk, od odbornej poroty pochvalu a uznanie a z Regionálneho osvetového strediska Levice pozvanie na účinkovanie na ďalších významných prehliadkach a folklórnych festivaloch.

 

 

******************************************************************************


 
 

Voľby do národnej rady Slovenskej republiky - 2010Vytlačiť
 

 

******************************************************************************

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 2010

 

Voľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 12. júna 2010.


V obci Kuraľany je vytvorený jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť je určená

v Kultúrnom dome v Kuraľanoch, s.č. 55.


V obci Kuraľany je možnosť voliť v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod
 


 
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 2010 - InformáciaVytlačiť
 

 

*****************************************************************************

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - INFORMÁCIA

 

Vážení občania

 

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2010 Z.z. boli vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 12. júna 2010 t.j. sobota.
Súčasne upozorňujeme občanov na ustanovenie § 35 zákona 333/2004 Z.z. ktorý upravuje voľbu poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že volič, ktorý má trvalý pobyt v obci a v čase volieb si nebude môcť uplatniť svoje volebné práva v okrsku, kde je zapísaný do zoznamu voličov, t.j. v obci svojho trvalého pobytu vzhľadom na to, že sa v dobe konania volieb bude zdržiavať v zahraničí, môže písomne požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Takáto písomná žiadosť musí byť doručená obci najneskôr 50 dní predo dňom volieb t.j. do 23. apríla 2010.
Na základe žiadosti obec zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom volieb t.j. najneskôr do 8. mája 2010 na ním určenú adresu pobytu v cudzine:
-hlasovacie lístky – počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,
-obálku na hlasovanie opatrenú úradnou pečiatkou obce, na vloženie jedného
hlasovacieho lístka,
-návratnú obálku s heslom „ VOĽBA POŠTOU “ a adresou mestského úradu ako
adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa,
-poučenie o spôsobe hlasovania, spôsob úpravy hlasovacieho lístka
Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.

 


 
 

SPP - zákaznícka linkaVytlačiť
 

 

 

SPP - distribúcia, a.s.

 

     

 

     Prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., v rámci skvalitnenia služieb pre svojich zákazníkov začína od 1.marca 2010 s prevádzkou vlastnej zákazníckej linky. Zákaznícka linka SPP - distribúcia, a.s. bude slúžiť predovšetkým pre potreby žiadateľov o pripojenie k distribučnej sieti (t.j. plynofikácia nových objektov) a pre technické zmeny na existujúcom odbernom plynárenskom zariadení (t.j. napr. výmena existujúcich plynových spotrebičov, zmena umiestnenia meradla spotreby zemného plynu z rodinného domu do oplotenia a pod.)

 

 

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti

 

0850 269 269

 

 

      bude pre našich zákazníkov k dispozícií počas pracovných dní v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. Zákazníci budú informovaní o všetkých náležitostiach spojených s plynofikáciou svojej nehnuteľnosti alebo s predpokladanou technickou zmenou na existujúcom odbernom plynárenskom zariadení. Pracovníci zákazníckej linky na požiadanie zašlú taktiež vzory "Žiadostí" a vzor "Zmluvy o pripojenie" na adresu , ktorú žiadateľ uvedie pri telefonickom kontakte.

 

     V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri usmerňovaní súčasných alebo potencionálnych žiadateľov o stavebné povolenie (našich možných zákazníkov) na zákaznícku linku spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., 0850 269 269.

 

 *****************************************************************************

 


 
 

Upozornenie pre vlastníkov psovVytlačiť
 

 

Upozornenie pre vlastníkov psov.

 

OcÚ upozorňuje vlastníkov psov, aby nepoužívali obecný park na venčenie svojich psov. Areál je určený na oddych a relax pre obyvateľov  a návštevníkov obce a taktiež pre mamičky s deťmi kde majú vyhradené detské ihrisko a nie na venčenie psov, ktoré znečisťujú tieto priestranstvá výkalmi. V celom areáli parku a jeho okolí je zakázané venčiť psov.

            V prípade porušenia tohto zákazu budú majitelia psov pokutovaní.

 

 


 
 

Orez a výrub stromovVytlačiť
 

Upozornenie

Výzva


 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Keť na obdobie 2015 - 2020Vytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 

Firma Brantner Nové Zámky oznamuje občanom, že zber komunálneho odpadu sa v našej obci bude prevádzať 22.12.2018


 
 

Daňový úrad Nitra, pobočka Levice Vám oznamuje...Vytlačiť
 

     Daňový úrad Nitra pobočka Levice Vám oznamujeme, že pre občanov obcí patriacich do pôvodného Kontaktného miesta Daňového úradu Nitra v Želiezovciach zabezpečia zamestnanci Pobočky Daňového úradu Nitra v Leviciach preberanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu A za zdaňovacie obdobie rok 2018 v dňoch :

 

13.03.2019 (streda) v čase od 12.30 hod. do 15.30 hod

20.03.2019 (streda) v čase od 12.30 hod. do 15.30 hod.

 

Na mestskom úrade Želiezovce, ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce

     1. Poschodie – kancelária „prípravka“

 

Daňové priznanie môžu daňové subjekty odovzdať aj na Daňovom úrade v Nitre, Pobočka Levice, Nám. E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, prípadne na Daňovom úrade Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra počas stránkových dní a stránkových hodín v mesiaci február až do 31. Marca 2019.


 
 

 

 

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí v plnej kvalite

 


 

 

 

 

 

 

      MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

 

 

     Vážený vinár, výrobcovia vín. Tak ako aj po iné roky, aj tento rok Mikroregión Kvetnianka usporiada v poradí už XV.ročník ochutnávky mladých vín. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka, ktorého súčasťou sú obce Farná, Kuraľany, Nýrovce a Veľké Ludince. Degustácia a oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené 16. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch KD v Kuraľanoch o 17.00 hod.

Štartovné pre vinárov: 3.- €. Vstupné pre verejnosť: 4.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 11. apríla  2016.

 

Súťažné podmienky :

Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s objemom 0,7 litra. Vzorky vín treba doručiť v pondelok 11. apríla od 08.00 – 12.00 hod. do kultúrneho domu. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.

 

Tešíme sa na stretnutie.


 

 

 


 

 

O Z N Á M E N I E

 

„Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022“ 

 

Obstarávateľ strategického dokumentu, Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 4. februára 2016 Okresnému úradu Nitra, odbor  starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022,” toto oznámenie je  sprístupnené verejnosti  od dnešného dňa t.j 15.2.2016 po dobu 14 dní.

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko: Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefániková tr.69 , 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

          

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022” je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

 

a webovom sídle obstarávateľa:

 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8541

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

UPOZORNENIE  PRE   STAVEBNÍKOV !!!

 

Upozorňujeme  stavebníkov,  ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla,

 

že  1.júla  2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015  ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška  MV SR č.141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

                Na základe vyššie uvedených právnych predpisov  stavebníci, ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to-  zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

 

ADRESNÝM  BODOM  je priestorový údaj , ktorý označuje polohu:

 

každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo

 

hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

 

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán. Adresný bod  vyhotovuje   geodet – zememerač pri zameraní stavby na vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácii stavby- musíte ho o to požiadať.

 

        Stavebníci – developeri, ktorí zabezpečujú výstavbu pozemných komunikácií, sú povinní zabezpečiť vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice  v listinnej podobe a ako elektronický dokument pred určením názvu ulice pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

 

GEOGRAFICKÁ OS ULICE je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

 

Prílohy k upozorneniu:

príloha  k vyhláške  č.142/2015 Z.z.


 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

 

Výsledky

súťaže X. ročníka vo varení guláša

 

       Dňa 1. augusta 2015 zorganizovala Obec Kuraľany a Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany súťaž vo varení guláša v športovom areáli. Starosta obce Ing. Dušan Mésároš o 14.00 hodine zahájil X. ročník súťaže vo varení guláša. Privítal všetky súťažiace družstvá a hostí. Celkovo súťažilo 15 družstiev. Pre návštevníkov pripravilo Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany srňací a hovädzí guláš a deti si pochutnali na čerstvých trdelníkoch. Príslušníci Okresného  riaditeľstva hasičského a záchranného zboru z Levíc predviedli na športovom areáli ukážku hasičskej techniky.  Dobrú náladu počas varenia guláša vytvárala hudobná skupina „Kuraľanka“. Slnečné lúče počas celého dňa boli veľmi štedré a nenarušila ich ani jedna kvapka dažďa. Vďaka krásnemu letnému dňu sa návštevníci zabávali  pri hudobnej skupine MUSIC EXCELENT do neskorých raných hodín.

 

Výsledky súťaže:

 

I. miesto                  Poľovnícke združenie DROP Farná

II. miesto                Juraj Balco, Ľubomír Bielik, Jozef Mészároš, Jozef Michlo

III. miesto              Boris Bélik, Patrik Bielik, Miriam Sokolová, Lucia

                                  Mesárošová, Simona Michlová, Jana Podobová

 

Ďalšie súťažné družstvá      

                                                                                  

1.   Poľovnícke združenie „ŠTVORCHOTÁR“ Kuraľany                                          
2.   Daniel Mesároš, Dominik Šimek, Tomáš Bielik, Patrik Kis                        
3.   Adrián Bielik, Dávid Klenko, Michal Bélik, Filip Bielik, Miroslav Virág             
4.   Roman Mesár, Samuel Lohyňa, Ema Viglašová          
5.   Gabriel Dávid, Matúš Novák, Ľuboš Sádovský, Roman Valentík                         
6.   Poľovnícke združenie HUBERT Hronovce                                               
7.   Štefan Huňady, Mgr. Peter Podoba                                
8.   Jozef  Krajč, Pavel Jaslovský                                          
9.   Ľubomír Mesároš, Vladimír Šuchter, Štefan Mészároš, Jozef Turček                   
10. Róbert Bielik, Jaroslav Bélik                                                      
11. Stanislav Krnáč, Roman Krnáč, Ján Púpava

12. Tibor Lieskovský, Ing. Marián Varga


 

 

 

 

*******************************************************************************

 

 

 

LETNÝ  TÁBOR

pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

 

miesto pobytu:

termín pobytu:

 

 

CALL  CENTRUM  MV  SR  v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod

0 8 0 0   2 2 2   2 2 2

bezplatné telefónne číslo

 

 

OBSAH

 

 

1 DEFINÍCIA  POBYTU

 

2 PODMIENKY  PRIDELENIA  POUKAZU NA POBYT

 

2.1 Minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný

 

2.2 Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny  

      mesiac nepresahuje 800,00 €

 

            2.3 Dieťa v čase nástupu do letného tábora spĺňa vekovú hranicu 8 – 12 rokov a je  

                  zdravotne spôsobilé pobytu v kolektíve bez potreby špeciálnej zdravotnej 

                  alebo psychologickej starostlivosti

 

3 ŽIADOSŤ  O  ZARADENIE  DIEŤAŤA  DO  LETNÉHO  TÁBORA

 

 

4 VÝBER  DETÍ  NA  PRIDELENIE  BEZPLATNÉHO  POUKAZ U  DO  LETNÉHO    

   TÁBORA 

 

 

5 SPÁDOVÉ  ROZDELENIE  ZARIADENÍ  PODĽA  OKRESOV

 

 

1 DEFINÍCIA  POBYTU

 

            Detský rekreačný pobyt  vo forme letného tábora je určený pre deti zo sociálne slabších rodín vo veku 8 – 12 rokov. Letný tábor ponúka deťom pobyt v rôznych kútoch Slovenska, kde spoznajú prírodu okolo seba.

            Na základe Žiadosti o zaradenie dieťaťa do letného tábora a splnených podmienok bude vybraným deťom v rámci celého Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt v letnom tábore. Pridelením bezplatného poukazu dieťa získa ubytovanie a celodennú stravu v príslušnom spádovom rekreačnom zariadení MV SR alebo MO SR na 8 dní / 7 nocí a cestovné poistenie.

 

Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú zabezpečujú rodičia detí  (zákonní zástupcovia alebo nimi splnomocnené osoby) na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

           

2 PODMIENKY  PRIDELENIA  POUKAZU NA POBYT

 

Na pridelenie bezplatného poukazu do letného tábora nie je právny nárok.

 

Podmienky bezplatného pridelenia poukazu v letnom tábore sa viažu na spoločne posudzovanú domácnosť. Spoločne posudzovanou domácnosťou sa rozumejú všetky osoby vrátane detí žijúce v domácnosti s dieťaťom, ktoré sa má zúčastniť pobytu, bez ohľadu na vek, ich vzájomný príbuzenský vzťah a prihlásenie k trvalému pobytu.

            Na zaradenie žiadosti do výberu musia byť splnené všetky podmienky súčasne. Splnenie podmienok sa preukazuje v tlačive žiadosti čestným vyhlásením žiadateľa. Podmienku 2.1  je navyše potrebné preukázať príslušným potvrdením, ktoré je povinnou prílohou žiadosti.

 

2.1 Minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný

 

            Zárobkovou činnosťou  sa rozumie vykonávanie závislej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, vrátane vykonávania práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, v služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, podnikanie a vykonávanie inej samostatne zárobkovej činnosti, poberanie starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku.

           

Splnenie tejto podmienky je nutné preukázať v závislosti od druhu zárobkovej činnosti:

buď: potvrdením zamestnávateľa o hrubom mesačnom príjme za posledné 3 kalendárne mesiace,

alebo: kópiou výpisu daňového priznania za predchádzajúce účtovné obdobie potvrdeného príslušným správcom dane z príjmov fyzickej osoby,

alebo: kópiou rozhodnutia sociálnej poisťovne alebo služobného úradu o priznaní dôchodku.

 

V prípade, že v spoločne posudzovanej domácnosti žijú viaceré osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť, podmienku preukazujú všetky osoby príslušným spôsobom.

 

 

2.2 Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny mesiac nepresahuje 800,00 €

 

                Do celkového príjmu sa zahŕňajú všetky hrubé príjmy všetkých členov spoločne posudzovanej domácnosti zo zárobkovej činnosti, sociálne a štátne dávky, dávky z nemocenského a dôchodkového poistenia (výživné, rodičovský príspevok, nemocenské, materské, invalidný dôchodok, starobný

a predčasný starobný dôchodok, vdovský / vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok, podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a pod.), okrem prídavku na dieťa.               

 

2.3 Dieťa v čase nástupu do letného tábora spĺňa vekovú hranicu 8 – 12 rokov a je zdravotne spôsobilé pobytu v kolektíve bez potreby špeciálnej zdravotnej alebo psychologickej starostlivosti.

 

            Povinnou prílohou žiadosti je potvrdenie lekára - pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pred nástupom do kolektívu. Potvrdenie pediatra nesmie byť staršie ako 5 pracovných dní.

           

 

3 ŽIADOSŤ  O  ZARADENIE  DIEŤAŤA  DO  LETNÉHO  TÁBORA

 

            Jednou žiadosťou je možné zaradiť do výberu len jedno dieťa. Ak má žiadateľ záujem prihlásiť na pobyt v letnom tábore viac detí, je nutné pre každé dieťa vyplniť a doručiť samostatnú žiadosť vrátane povinných príloh.

Jednou žiadosťou je možné zaradiť do výberu dieťa len na jeden ponúkaný termín pobytu.

            Tlačivá budú prístupné na  obecných / mestských úradoch, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

            Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti vrátane požadovaných povinných príloh žiadateľ doručí na adresu rekreačného zariadenia uvedeného ako „miesto pobytu“ v určenom termíne.

 

            Žiadosť, ktorá nebude mať vyplnené všetky predpísané údaje, nebude podpísaná alebo nebude obsahovať niektorú z povinných príloh, bude z výberu automaticky vylúčená.

 

 

4 PRIDELENIE  BEZPLATNÉHO  POUKAZ U  DO  LETNÉHO  TÁBORA 

 

            Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr do 5 pracovných dní od určeného termínu zaslania žiadosti, a to telefonicky aj písomne formou doručenia prideleného bezplatného poukazu. Zoznam detí, ktoré sa zúčastnia letného tábora, bude zároveň prístupný na web stránke: www.minv.sk

            Súčasťou poukazu budú pokyny pre rodičov o presnom čase a mieste odovzdania     dieťaťa pri nástupe do letného tábora a jeho prevzatia pri odchode, dopravná dostupnosť rekreačného zariadenia a ďalšie informácie o pobyte.

 

 

5 SPÁDOVÉ  ROZDELENIE  ZARIADENÍ  PODĽA  OKRESOV

 

            Rekreačné zariadenia boli rozdelené podľa okresov v závislosti od ubytovacej kapacity a dopravnej dostupnosti. Pri určovaní, do ktorého zariadenia spadá žiadateľ, je rozhodujúca adresa doručovania písomností, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu. 

 

 

Prílohy :


 

 

 

*****************************************************************************

 

 

O Z N A M

 

     Brantner Nové Zámky oznamuje, že dňa 2.6.2015 v čase od 11:30h do 13:30h sa v našej obci uskutoční výmenný zber papiera a použitého rastlinného oleja.

 

Výmenný pomer papier : 2 kg papiera = 1 ks hygienických vreckoviek

                                            5 kg papiera = 3 kusy hygienických vreckoviek

       alebo

                                            5 kg papiera = 1 ks toaletného papiera

                                          24 kg papiera = 2 ks kuchynských utierok

 

   Zberový papier môže obsahovať noviny, časopisy, letáky, knihy, karton.

Papier nesmie byť znečistený a mokrý.

 

Výmenný pomer olej :   0,5 l rastlinného oleja = 1 ks hygienických vreckoviek

                                            1 l  rastlinného oleja = 1 ks toaletného papiera

                                            4 l rastlinného oleja =  1 ks kuchynských utierok

 

Použitý rastlinný olej nesmie obsahovať živočíšny tuk a veľké množstvo pevných nečistôt.

 

Olej je potrebné v nádobách pevne uzatvoriť.

 

 


 

 

 

 

****************************************************************************

 


 

 

 

****************************************************************************

 

 

O Z N A M

 

      Obecný úrad oznamuje občanom našej obce, že od 14.5. 2015 do 16. 5.2015 bude za budovou Obecného úradu pristavený kontajner na veľkoobjemný odpad. Počas týchto dní sa môžete zbaviť  nepotrebného odpadu ako:

 

- drobný stavebný materiál

- starý nábytok

- matrace

- fólie

- prepravky

- plastová krytina

- žalúzie a pod.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, že do kontajnera je zakázané dávať :

- azbestovú krytinu

- pneumatiky

- izolačnú lepenku a iný nebezpečný odpad


 

 

 

*************************************************************************

 

 


 

 

************************************************************

 

 

O Z N A M

 

      Obecný úrad oznamuje občanom našej obce, že od 9. do 13. apríla bude za budovou Obecnúho úradu pristavený kontajner na veľkoobjemný odpad. Počas týchto dní sa môžete zbaviť  nepotrebného odpadu ako:

- drobný stavebný materiál

- starý nábytok

- matrace

- fólie

- prepravky

- plastová krytina

- žalúzie a pod.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, že do kontajnera je zakázané dávať :

- azbestovú krytinu

- pneumatiky

- izolačnú lepenku a iný nebezpečný odpad


 

 

 

*****************************************************************************

 

 

Výsledky sčítania hlasovania v referende - 7 .februára 2015

 

 

 

 


 

 

 

*****************************************************************************

 

 


 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

Oznamy :

 

 

V Y H L Á S E N I E

voľby hlavného kontrolóra Obce Kuraľany

 

            Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch č. 19/2015 zo dňa 30.01.2015 vyhlasuje deň konania volieb hlavného kontrolóra Obce Kuraľany  na 27. marca 2015 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch určilo v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. skrátený pracovný čas hlavného kontrolóra v rozsahu 0,086 %  z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnancov Obecného úradu v Kuraľanoch .

 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

Ďalšie podmienky :

- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce a účtovníctva rozpočtových

  a príspevkových organizácií,
- manažérske schopnosti, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,
- užívateľské ovládanie počítača,
- minimálne 5 rokov praxe v kontrolnej činnosti.

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch  v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. ustanovilo náležitosti prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra :

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 

1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
2. profesijný životopis,
3. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
4. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú

    činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré

    vykonávajú podnikateľskú činnosť,
6. písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. l a 2 zákona č. 428/2002 Z.z.

    o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného

    kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

 

2

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Kuraľany:

 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 14. februára 

    2015 ( 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli Obce Kuraľany a na internetovej 

    stránke www.kuralany.sk.
2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred  

    dňom konania voľby, t.j. 13. marca 2015 do 14,00 hodiny v uzatvorenej

    obálke na adresu : Obec Kuraľany, Kuraľany č. 1, 935 64 s označením

    „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
3. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov vykoná zapisovateľka Obecného úradu

    v Kuraľanoch spolu so zástupcom starostu Obce Kuraľany.

    Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov. Najneskôr 7 dní pred  

    dňom konania voľby hlavného kontrolóra zabezpečia doručenie profesijných životopisov 

    kandidátov všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

4. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na 

    rokovanie obecného zastupiteľstva a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní obecného

    zastupiteľstva najviac 10 minút. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich

    prihlášky na obecný úrad.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov

    obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej

    schôdzi obecného zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja

    kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb

    sa rozhoduje žrebom.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 01. mája

    2015, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného

    kontrolóra.
7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej

    osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.

 

V Kuraľanoch, 04.02.2015

                                                 

                                                                                              Ing. Dušan M é s á r o š                             

                                                                                                       starosta obce

Toto Vyhlásenie bolo zverejnené dňa 12.02.2015


 

 

 

****************************************************************************

 

 

 

Oznámenie :

 

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí v plnej veľkosti


 

 

 

*****************************************************************************

 

 

 

KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY

 

    

 

 

Dňa 4. januára 2015 navštívili koledníci v doprovode katechétky p. Mgr. Alžbety Klenkovej   tie domácnosti v našej obci, ktoré koledníkov  pozvali. Po celodennom koledovaní vo veternom a zimnom počasí  vyrozprávali koledníci svoje zážitky a postrehy:

 

Viki:            veľa sme chodili, ale stálo to za to .

 

Tomáš:       deň ubehol ako voda a ani sme sa nenazdali a už bol večer.

 

Denis:        ľudia boli k nám milí a my sme sa radovali spolu s nimi,

                 únavu sme ani necítili.

 

Šimi:          strávila som krásny deň s kamarátmi a ani som si neuvedomila,

                 že som pomohla mnohým deťom v núdzi.

 

Danielka:       

tento deň bol pre mňa a pre mojich kamarátov výnimočný. Myslím si, že iné deti sa ešte viac radovali. Pýtate sa, že čo je to za hádanku? Ja vám prezradím je to vianočné koledovanie. Tento projekt pomôže mnohým deťom z Afriky, ktoré potrebujú dokončiť vzdelanie na  strednej škole. Keď mám byť úprimná do koledovania sme sa pustili všetci. Teda ja a moji kamaráti s ktorým nám pomohla naša pani katechétka teta Betka. Priebeh nášho koledovania bol hladký. Stretli sme sa po svätej omši ráno a k nášmu cieľu nám pomohlo mnoho ľudí, ktorí finančne prispeli na podporu našich kamarátov z Afriky. Ľudia nás ochotne prijali do svojich príbytkov na zohriatie. Ponúkli nás všelijakými maškrtami a teplým čajíkom. Na konci nastala chvíľa na ktorú sme všetci netrpezlivo čakali. Tá vec na ktorú sme tak čakali, bola ako sme pomohli našim kamarátom v Afrike. Pomohli sme im 410 eurami. Bolo to očarujúce !

 

Katechétka Betka: ďakujem deťom – koledníkom a ľuďom, ktorí nás s veľkou radosťou prijali a pozvali nás aj na budúci rok.

 


 

 

 

***************************************************************************

 

 

 

POZVÁNKA

 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“,
ktorý sa uskutoční
dňa  27. decembra 2014  v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

 

 

Tento rok je to už   VII. ročník stolnotenisového turnaja.
  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

 

  Priebeh  podujatia : od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež
  od 13.00 hod.  súťažia dospelí.
Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.

 
Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.

 

FOTOGRAFIE

 


 

 

****************************************************************************

 

 

Poďakovanie voličom

 

     Milí spoluobčania,

     chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí ste v sobotu 15. novembra prišli k volebným urnám a rozhodli tak o vedení obce a zložení obecného zastupiteľstva na budúce štyri roky. Ako staronový starosta obce sa Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru. Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a zároveň Vás ubezpečujem, že som tu pre Vás. Moje úsilie bude smerovať pre ďalší rozvoj a napredovanie našej obce, ktorá je našim domovom. Pevne verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia.

 

     Ďakujem všetkým voličom za prejavenú dôveru.    

 

     S úctou                                               Ing. Dušan Mésároš, starosta obce Kuraľany


 

    

 

*******************************************************************************

 

 

    OcÚ oznamuje občanom ,že od 11.novembra 2014 je zakázané vynášať konáre na doterajšie miesto skládky konárov. Obecným úradom bude určené nové miesto na skládku konárov, ktoré bude zabezpečené rampou. Vynášanie konárov je potrebné počas pracovnej doby nahlásiť na OcÚ ,aby bolo zabezpečené otvorenie rampy. Mimo pracovnej doby v týždni je možnosť vynášať konáre každú druhú sobotu v mesiaci, čo je potrebné taktiež dopredu nahlásiť na Ocú.


 

 

 

 

**************************************************************************

 

 

Dňa 25. októbra 2014 Obec Kuraľany usporiadala pri príležitosti

„Mesiaca úcty k starším“

 posedenie s dôchodcami v kultúrnom dome.

 

 V tento deň v dopoludňajších hodinách sa konala svätá omša, ktorá bola obetovaná za zdravie a Božiu pomoc pre našich dôchodcov.

 

Výzdobu v sále pripravila riaditeľka materskej školy Mária Šedivá, ktorú dopĺňali práce našich najmenších detí.

 

Súkromný podnikateľ Ing. Erich Neviďanský prezentoval svoje výrobky z včelích produktov.

Starosta obce Ing. Dušan Mésároš,  privítal všetkých prítomných pri sviatočne vyzdobených stoloch, ktoré pripravili pracovníčky obecného úradu Lýdia Beláková a Magdaléna Maláriková.

 

Všetci si pochutnali na výbornom jedle z diviny, ktoré pripravili kuchárka materskej školy Irena Bieliková a vedúca školskej jedálne Ivana Vargová.

 

O dobrú zábavu sa postaral spevák, humorista a zabávač Števo Hruštinec, ktorý rozosmial každého účastníka posedenia, o čom svedčí aj pripojená fotogaléria.

 

Sponzorským darom súkromného podnikateľa Štefana Michlu bolo lahodné víno.


 

 

 

*******************************************************************************

 

 

 

Oznam:

     Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy , budú dňa 17.12.2014  v čase od 8:00 hod. do 12:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

10, 15, 17, 2, 21, 214/01, 223, 242, 5, 6, 6/VE, 7


 

 

 

****************************************************************************

 

 

 


 

 

******************************************************************************

 

 


 

 

 

***************************************************************************

 

 

 

Oznam:

     Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy , budú dňa 12.11.2014  v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 214/02, 215, 217, 218, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 303

 

   Dňa 13.11.2014 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. nasledovné ulice :

 

10, 15, 17, 2, 21, 214/01, 223, 242, 5, 6, 6/VE, 7

 

 

 

 


 

 

 

*************************************************************************

 

 

Výstraha!

 

Slovenský hydrometeorologický ústav -dnešným dňom  10.9.2014 vyhlásil hydrologickú výstrahu  II.stupňa 

 

povodeň z trvalého dažďa

 platí od 11.9.2014 od 00:00 hod. do 12.9.2014 do 12,00 hod.

 

pre Levice- západ -Levice -východ


 

 

 

 

********************************************************************************

 

 

 

Výsledky

súťaže IX. ročníka vo varení guláša

 

     Dňa 19. júla 2014 zorganizovala Obec Kuraľany a Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany súťaž vo varení guláša v športovom areáli. Starosta obce Ing. Dušan Mésároš o 14.00 hodine zahájil IX. ročník súťaže vo varení guláša. Privítal všetky súťažiace družstvá a hostí. Celkovo súťažilo 15 družstiev. Pre návštevníkov pripravilo Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany srňací, diviači a hovädzí guláš. Pre deti bol pripravený skákací hrad zdarma.  Dobrú náladu počas varenia guláša vytvárala hudobná skupina „Kuraľanka“. Slnečné lúče počas celého dňa boli veľmi štedré a nenarušila ich ani jedna kvapka dažďa. Vďaka krásnemu letnému dňu sa návštevníci zabávali  pri hudobnej skupine MUSIC EXCELENT do neskorých raných hodín.

 

Výsledky súťaže:

 

I. miesto             Matúš Novák, Boris Bélik, Miriam Sokolová, Lucia Mesárošová

                          Monika Bieliková, Jana Podobová, Simona Michlová, Patrik Bielik

 

II. miesto            Ľuboš Varga, Štefan Bútora, Štefan Harangozó

 

III. miesto           Jozef Turček, Ľubomír Mesároš, Štefan Mészároš


 

 

 

 

*********************************************************************************

 

 

 

 


 

 

 

 

********************************************************************************

 

 

 

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

organizuje 21. júna 2014 /v sobotu/ 3. ročník cyklotúry s názvom Dolnohronské koleso.

Cieľovou stanicou cyklotúry bude vojenské historické múzeum v Pohronskom Ruskove. Účastníci sa môžu prihlásiť do 20.6.2014. O občerstvenie bude postarané. Podrobnejšie informácie môžete dostať na miestnom obecnom úrade, na facebooku (Dolnohronské rozvojové partnerstvo) a na webovej stránke www.drp.sk.

 

Každý bude srdečne vítaný. 

 


 

 

 

 

***************************************************************************

 

 

Dňa 3.6.2014, v čase od 11:30 do 13:30 sa uskutoční výmenný zber papiera a použitého jedlého oleja.

 

Výmenný pomer papier: 5 kg zberového papiera = 1 kotúčik toaletného papiera, alebo

                                           5 kg zberového papiera = 3 balenia hygienických vreckoviek

 

     Zberový papier môže obsahovať noviny, časopisy, letáky, knihy, karton.

Papier nesmie byť znečistený a mokrý.

 

Výmenný pomer olej : 1l použitého rastlinného oleja = 1 kotúčik toaletného papiera

     Použitý rastlinný olej nesmie obsahovať živočíšny tuk a veľké množstvo pevných nečistôt. Olej je potrebné v nádobách pevne uzatvoriť.


 

 

 

*************************************************************************

 

 

 

 

 

 

MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

 

 

         Vážený vinár, výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže XIII. ročníka Ochutnávky mladých vín 2014. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka, ktorého členmi sú obce,Farná,Kuraľany,Nýrovce a Veľké Ludince. Degustácia a oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené 12. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch  KD vo Farnej o 17.00 hod.

Štartovné pre vinárov: 1.- € za každú vzorku. Vstupné pre verejnosť: 3.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 9. apríla  2014.

 

Súťažné podmienky :

Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s objemom 0,7 liter. Vzorky vín treba doručiť v piatok 11. apríla od 08.00 – 12.00 hod. na Obecný úrad. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

******************************************************************************

 

 


 

 

 

 

 

*************************************************************************

 

 

 

OBEC KURAĽANY

Vás pozýva

 

na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční

dňa 8.februára 2014

 

Fašiangový sprievod masiek  sa začína o 14.00 hod. spred

budovy bývalej základnej školy smerom do kultúrnemu domu.

V prípade nepriaznivého počasia sa fašiangový sprievod neuskutoční.

Od 15.00 hod. môžete v kultúrnom dome  ochutnať pečenú

klobásu, jaterničky, oškvarky a zabíjačkovú kapustnicu.

O dobrú náladu sa postará hudobná skupina KURAĽANKA.

 

Všetci ste srdečne vítaní!


 

 

 

**************************************************************************

 

 

 

MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

   O Z N Á M E N I E

 

     Vážený vinár, výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže XII. ročníka Ochutnávky mladých vín 2013. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka. Neverejná degustácia sa uskutoční 13. apríla. Oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 19. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch Kultúrneho domu v Kuraľanoch o 17.00 hod.
Štartovné pre vinárov: 1.- € za každú vzorku. Vstupné pre verejnosť: 3.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 17. apríla  2013.

 

Súťažné podmienky :
Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s objemom jeden liter. Vzorky vín treba doručiť v piatok 12. apríla od 10.00 – 14.00 hod. na Obecný úrad. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov


 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

Dňa 28.decembra 2013 zorganizoval OcÚ Kuraľany v spolupráci s komisiou športu a kultúry tradičný vianočný stolnotenisový turnaj

„O pohár starostu Obce Kuraľany“.


     Prvé zápasy patrili mládeži. Počas celého turnaja sa hralo systémom každý s každým na dva víťazné sety. V tejto kategórii boli prihlásení traja chlapci a dve dievčatá. Je na škodu veci, že sa tejto súťaže nezúčastnilo viacej mladých ľudí. Zvíťazila Lucia Mesárošová pred Miroslavom Virágom ml. a

Miriam Sokolovou.
     V poobedňajších hodinách sála Kultúrneho domu patrila dospelým, kde si svoje sily zmeralo deväť neregistrovaných mužov a jedno registrované dievča. Vo finálovom stretnutí zvíťazila Lenka Mesárošová pred Miroslavom Jobbikom (minuloročný víťaz). Tretie miesto obsadil Gabriel Klenko. Zahájenie a ukončenie súťaže vykonal starosta obce Ing.Dušan Mésároš, ktorý osobne odovzdal víťazom vecné ceny a diplomy.
     Počas turnaja si nielen súťažiaci, ale aj prítomní pochutili na hriankach a vianočnej kapustnici s hríbami, ktorú pripravili pracovníčky obce

p. Beláková a p. Maláriková.
     Vecné ceny pre súťažiacich sponzoroval p. Andrej Pilát za čo mu patrí poďakovanie.


 

 

***************************************************************************

 

POZVÁNKA

 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“,
ktorý sa uskutoční
dňa  28. decembra 2013  v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

 

Tento rok je to už   VI. ročník stolnotenisového turnaja.
  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

 

  Priebeh  podujatia : od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež
  od 13.00 hod.  súťažia dospelí.
Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.

 

Sponzori podujatia:
Pilát Andrej
Obec Kuraľany


Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.
 


 

 

 

***************************************************************************

 


 

 

***************************************************************************

 


 

 

 

******************************************************************************

 

 


 

 

***************************************************************************

 

 

Obec Kuraľany Vás srdečne pozýva na turnaj v malom  futbale o

 

 

 

                            „Pohár starostu obce“

 

 

 


ktorý sa uskutoční dňa 10.8.2013 o 15,00 hod na miestnom

multifunkčnom ihrisku.

 

Súťažné tímy v počte 5+1 sa môžu prihlásiť na obecnom úrade

do 8.8.2013.

 

Pre súťažiace tímy sú pripravené upomienkové poháre.

 

Všetci ste srdečne vítaní.

  

 

 

 

 

Slovenský Červený kríž

 

 

 

Územný spolok L E V I C E  v spolupráci OÚ Veľké Ludince a NTS Nitra

 

Vás pozýva

 

na  odber  krvi

 

Dňa: 24. apríla 2013

 

V čase od: 8.00  do: 10.00

 

Kde: Veľké Ludince, Zdravotné stredisko

 

 

Prineste si so sebou:

- Občiansky preukaz

- Kartu poistenca


 

 

 

*************************************************************************

 

 

Súťaž vo varení guláša

 

Obec Kuraľany ,Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie Štvorchotár Kuraľany organizujú
       VIII.ročník súťaže vo varení guláša, ktorý sa uskutoční dňa 20.júla 2013 so začiatkom


o 14:00 hod pri športovom areáli

 


Kritéria pre súťažiace družstvá:


Objem navareného guláša musí byť min. z 3 kg ľubovoľného mäsa.
Suroviny musia byť v surovom stave, nepredvarené a neupravované.
Bližšie informácie poskytneme pri prezentácii.

Harmonogram súťaže:


• 13:00 – 14:00 Príprava
• 14:00 – 18:00 Varenie
• 18:00 -  19:00 Vyhodnotenie
• 19:00 – Odovzdávanie cien

 

Prihlášky

 

Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade každý pracovný deň od
8:00 -15:30 hod.


Termín uzávierky prihlášok je 12.júla 2013
preto žiadame súťažné tímy, aby sa prišli včas prihlásiť

Súťažiaci, ktorí sa prihlásia po tomto termíne neobdržia  upomienkové predmety.


Ďalší program
Pre deti je pripravený skákací hrad a reťazový kolotoč zdarma .Pochutiť si budú môcť na cukrovej vate a pukancoch.
Súťažiacim a návštevníkom bude spríjemňovať chvíle počas súťaže hudobná skupina Kuraľanka.


Pred odovzdávaním cien vystúpi detský folklórny súbor KURAĽANČEK

 

Ľudová veselica začne o 20:00 hod. do tanca hrá hudobná skupina MUSIC EXCELENT
         Pre návštevníkov je pripravený hovädzí guláš, srňací guláš a baraní guláš.
Srdečne pozývame všetkých obyvateľov, rodákov a návštevníkov  našej obce.

 

FOTOGRAFIE

 

 


 

 

**********************************************************************

 

Pozvánka

Obecný úrad Kuraľany,
v spolupráci so Základnou školou
a Materskou školou Kuraľany


pozýva všetky prázdninujúce deti, rodičov,
starých rodičov a priateľov dobrej zábavy na„Prázdnináčik 2013“


dňa 06.07.2013  so začiatkom o 16:00 hod.


na školskom ihrisku.

 

 

LETNÝ PRÁZDNINÁČIK - program

 

Zahájenie

 

Spoločný tanec  STONOŽKA

 

Určenie kapitánov, žrebovanie súťažných družstiev, vyhlásenie
súťažných  disciplín
   
Súťaže:  1. Štafetový beh
                           2. Nosenie loptičky na rakete
                           3. Prechod cez močiar
                           4. Kopanie lopty  k méte a späť
                           5. Skákanie vo vreci

 

Prestávka – občerstvenie

 

Súťaže:  6. Hádzanie loptičky na cieľ
                           7. Prelievanie vody
                           8. Štafeta so zviazanými nohami
                           9. Štafeta – dvojice s vajíčkami
                         10. Papkáči

 

Prestávka /pitný režim/

                         11. Hádankovo
                         12. Skladanie obrázkov
                         13. Vedomostný kvíz
                         14. Kresba
                         15. Správanie

 

Vyhodnotenie  – správanie, sčitovanie bodov, sladká odmena


Opekačka


 

 

************************************************************************

 

 

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo organizuje dňa 29.júna 2013 /sobota/

 

letnú cyklotúru pod názvom

 

  „2.Dolnohronské koleso „

na Dolnom Pohroní.

 

 

Štart z našej obce sa uskutoční od kultúrneho domu o 12,00hod.

 

Naša trasa - Kuraľany-Nýrovce-Málaš- Farná –Veľké Ludince čo je cca 24km

 

predpokladaný príchod do Veľkých Ludiniec je o 14,30 hod.

 

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade v Kuraľanoch do 27.6.2013

 

Povinná výstroj: Cyklistická prilba, výstražná vesta, bicykel.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Pre podrobnosti kliknúť SEM
 


 

 

***************************************************************************

 

 

Deň matiek.


Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch pozývajú všetky mamičky, staré mamy a babičky na slávnostné popoludnie pri príležitosti „Dňa matiek“ , ktoré sa
uskutoční dňa 19.mája 2013  o 16,00 hod. v Kultúrnom dome v Kuraľanoch.

 

Oslavu spestria svojim programom deti materskej školy a žiaci základnej školy.

 

Všetkých srdečne pozývame.

 

Fotografie ...


 

 

*****************************************************************************

 

Dňa 29.12.2012 zorganizoval obecný úrad V. ročník vianočného stolnotenisového turnaja 

o „Putovný pohár  starostu obce“.

 

Súťažilo sa v II. kategóriach     

                                                                                              

I.kategória  deti a mládež

II.kategória dospelí

 

V I.kategórii bolo prihlásených 10 súťažiacich.

V II.kategórii bolo prihlásených 14 súťažiacich.

 

Počas súťaže sa podávala kapustnica na ktorej si pochutili  všetci súťažiaci a prítomní.

Deň nám spríjemnili  betlehemci, ktorí nám zaspievali koledy.

 

Výsledky súťaže:

I.kategória:Deti a mládež.        II.kategória:Dospelí

1.Mesárošová Lucia                 1.Jobbik Miroslav
2.Jobbik Miroslav                    2.vdp.Kavoň Serafín
3.Sokolová Miriam                   3.Klenko Gabriel


Celkovým víťazom o „Putovný pohár starostu obce“ sa stal Jobbik Miroslav.

 

Fotografie


 

 

 

***************************************************************************

 

 

O B E C  KURAĽANY
O Z N Á M E N I E


o zápise detí do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2013/2014

 

Obec Kuraľany podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Kuraľany č. 2/2012 o termíne zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky oznamuje rodičom detí, že  zápis šesťročných detí narodených


od 1. septembra 2006 do 31. augusta 2007
bude dňa 25. januára 2013 od 13.00 hod. – 15.00 hod. v triede Základnej školy Kuraľany č. 152

 

Upozornenie!
O prijatí dieťaťa do základnej školy bude rozhodovať riaditeľ ZŠ. Na zápis si rodičia prinesú rodný list dieťaťa, písacie potreby a svoj občiansky preukaz.
Dodatočný zápis v odôvodnených prípadoch bude možný u riaditeľa ZŠ.

 

       Ing. Dušan   M é s á r o š
             starosta obce
                    v.r.                      

 


 

POZVÁNKA


Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

 

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“,
ktorý sa uskutoční
dňa  29. decembra 2012  v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.


Tento rok je to už   V. ročník stolnotenisového turnaja.
  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.


  Priebeh  podujatia :   od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež
od 13.00 hod.  súťažia dospelí
Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.


Sponzori podujatia:  
Pilát Andrej
Obec Kuraľany

 

Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !


Na Vašu účasť sa tešia organizátori.


 

 

 

 

******************************************************************************

 

 


 

 

********************************************************************   

 

Dňa 12. októbra už tradične  zorganizoval obecný úrad pri príležitosti mesiaca úcty k starším slávnostnú besiedku pod názvom „Ctíme ťa jeseň života“.


     Vo vestibule kultúrneho domu si mohli  pozrieť naši seniori výstavu ovocia, zeleniny a výtvarné práce, ktoré pre nich pripravili žiaci základnej školy a deti materskej školy. Po privítaní a príhovore starostom obce, prítomných pobavil a rozosmial so svojím vystúpením ľudový rozprávač Milan Barabáš  alias strýko „IZIDOR“.


     Miestnosť kde sa podávalo pohostenie bola nádherne pripravená a upravená tak, aby sa tam hostia dobre cítili. Pri dobrom jedle im vyhrávala miestna kapela „Kuraľanka“.

 

 

Zobraziť fotky

 


 

**************************************************************************

 

Zber Elektroodpadu

Dátum zberu:   25.9.2012

 

Zbiera sa:


chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlné rúry, elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, bojlery elek¬trické ventilátory, klimatizačné zariadenia, vysávače, čističe kobercov, spotrebiče na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž, hodiny, hodinky, váhy, scenery, Stolné počítače, monitory,, tlačiarne, osobné počítače {vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), notebooky, elektrické diáre, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, elektrické a elektronické písacie stroje, vreckové a stolové kalkulačky, faxové prístroje, telex, telefónne prístroje, telefónne automaty, záznamníky, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery, vi¬deorekordéry, Hi - fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje, svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, nízkotlakové sodíkové výbojky, vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕta¬nie, dierovanie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov, nástroje na nitovanie, pritíkanie klincov alebo skrutkovanie atebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek, nástroje na zváranie a spájkovanie, zariadenia na striekanie, nanášanie a rozprašovanie, nástroje na kosenie a iné záhradkárske činnosti, súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh, konzoly na videohry, videohry, počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie, športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami, hracie automaty, zariadenia na rádioterapiu, kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, dýchacie prístroje, prístroje na nukleárnu medicínu, laboratórne zariadenia na diagnostiku, analyzátory, mrazničky, prístroje na fertilizačné testy, hlásič elektrickej požiarnej signalizácie, tepelné regulátory, ter¬mostaty, prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť, predajné automaty na teplé nápoje, predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky, predajné automaty na tuhé výrobky, automaty na výdaj peňazí, elektromotory. A iné elektrické a elektronické zariadenia.


Spomínané veci zhromaždite v deň zberu pred domom, na verejne viditeľnom a prístupnom mieste. Pracovníci spoločnosti TOP Electronic, s.r.o.. budú so svojim vozidlom označeným tabuľou .Zber elektroodpadov" prechádzať obcou a spomínané odpady odoberú bezplatne.

 


 

 

*****************************************************************************

 

 

Dňa 1.9. 2012 sa uskutočnil na miestnom multifunkčnom ihrisku turnaj v malom futbale o „Pohár starostu obce“.


Turnaj otvoril starosta obce Ing. Dušan Mésároš, na ktorom sa zúčastnili 3 mužstvá. Súťažné tímy v počte 5+1 hrali systémom každý s každým.


Konečné poradie turnaja je nasledovné:

 

 • 1. Mládežníci – D. Klenko, S. Marušík, M. Marušík, J. Kučera, F. Kelec, R. Kelec,                       M. Belanský,  D. Šimek.
 • 2. Tridsiatnici – Mgr. P. Podoba, Mgr. T. Vöros, M. Varga, M. Klenko, P. Bielik,         

                            T. Varga st., T. Varga ml., P. Varga, Lukáš Varga a  Ľuboš Varga.

 • 3. Starí páni – Ľ. Mésároš, Ľ. Sokol, J. Turček, M. Bednár, G. Klenko, K. Michlo, F. Bielik.

 

Každé zúčastnené družstvo bolo ocenené pohármi , ktoré súťažiacim odovzdal starosta obce. 


Počasie prialo, atmosféra bola výborná.


Poďakovanie patrí starostovi obce Ing. D. Mésárošovi, usporiadateľovi Mgr. P. Podobovi, rozhodcovi p. K. Vargovi, všetkým ktorí sa podielali na príprave turnaja a všetkým zúčastneným.


Tešíme sa na ďalší ročník 2013 a srdečne Vás naň pozývame.

 

 

Zobraziť  fotografie

 

 


 

 

***************************************************************************

 

 

!  Zber obnoseného šatstva !


Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude konať v obci Kural'any


v Zbernej miestnosti za Obecným úradom
v pracovných dňoch
od 03.09. (pondelok) do 11.09. (utorok)
v čase od 07:30 do 15:30 hod.


Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného
vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri
prevoze.


ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné
oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,
hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci
možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne
znečistené, nie však úplne špinavé.


Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky
zabalili osobitne a označili.


NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace,
koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.


Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete
pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.


V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás
nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.


!  Zber obnoseného šatstva  !

 


 

 

*****************************************************************************

 

POZVÁNKA


              Obec Kuraľany Vás srdečne pozýva  na turnaj v malom futbale o

 

„ Pohár starostu obce“

 

ktorý sa uskutoční dňa 1.9.2012 o 15,00 hod na miestnom multifunkčnom ihrisku .

Súťažné tímy v počte 5+1 sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 31.8.2012.


Všetci ste srdečne vítaní.

 

 


 

 

****************************************************************************

 

 

Dňa 21. júla 2012 zorganizovali Obecný úrad, Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie Kuraľany súťaž vo varení guláša v športovom areáli. Pre deti bol pripravený kolotoč a skákací hrad zdarma. Taktiež si mohli pochutiť na trdelníku a cukrovej vate. Starosta obce Ing. Dušan Mésároš o 14.00 hod. zahájil VII. ročník súťaže vo varení guláša. Privítal všetky súťažiace družstvá a hostí. V tomto ročníku súťažilo celkovo 15 družstiev. Pred vyhodnotením súťaže a odovzdávaním cien vystúpil detský folklórny súbor Kuraľanček. Pre návštevníkov bol pripravený srňací, bravčový a baraní guláš. O občerstvenie sa postarali podnikatelia KLENKOSPOL  Ervín Klenko a FEMILY PUP Pavol Baláž. Dobrú náladu počas varenia guláša vytvárala hudobná skupina Kuraľanka. I napriek nepriaznivému počasiu počas celého dňa , pretože neustále pršalo, neodradilo návštevníkov zabávať sa pri hudobnej skupine MUSIC EXCELENT do neskorých ranných hodín.


Výsledky súťaže:


I. miesto  Emil Michlo, Jozef Michlo, Jaroslav Remeň, Juraj Balco


II. miesto Lucia Mesárošová, Boris Bélik, Miriam Sokolová, Matúš Novák,
               Monika Bieliková, Michal Varga, Patrik Bielik, Tomáš Bielik


III. miesto Tibor Varga, Ľubomír Novák, Ing. Milan Klenko


 

 

*****************************************************************************

 

 

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, ktorá
poskytuje sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti- materiálnu pomoc  
sociálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť
   Viac na www.diakoniebroumov.org

VYHLASUJE

 

Zbierku použitého oblečenia

 

- Oblečenie na leto, zimu/dámské, pánské, detské/
- Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky ,utierky, záclony
- Látky (minimálne 1m2,prosíme ,nedávajte nám odrezky a zbytky látok)
- Domáce potreby- riad biely i čierny, poháre- nepoškodené
- Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
- Obuv- nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
- Hračky

 

Veci ktoré vziať nemôžu:
  
- chladničky ,televízor, počítače a inú elektrotechniku ,matrace ,koberce-
   z ekologických dôvodov
- nábytok, bicykle a detské kočíky -tie sa transportom znehodnotia
- znečistený a vlhký textil

 

 

Zbierka sa uskutoční od 20.augusta do 24.augusta 2012

za budovou OcÚ v bývalej kuchyni roľníckeho družstva

od 7,30 hod.  do  15,30 hod.  každý pracovný deň.

 

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec alebo krabíc,
aby sa nepoškodili transportom.

 

 


 

 

*****************************************************************************

 

 

Obecný úrad v Kuraľanoch
usporiada

 

 


dňa 12. augusta 2012

o 18.00 hod.

 


hudobné vystúpenie umelcov z televíznej relácie REPETE

 

 

 

 

 


DUŠANA GRÚŇA   a   MIRKY KLIMENTOVEJ.


Estrádne vystúpenie sa uskutoční v miestnom parku, v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome.


Vstupné je zdarma.

 

 


 

Dušan Grúň a Mirka Klimentová Kuraľany 12.8.2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA

 

 

Obec Kuraľany ,Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie Štvorchotár Kuraľany organizujú
       VII.ročník vo varení guláša, ktorý sa uskutoční dňa 21.júla 2012 so začiatkom

o 14:00 hod na športovom areáli

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pre súťažiace družstvá:

Objem navareného guláša musí byť min. z 3 kg ľubovoľného mäsa.
Suroviny musia byť v surovom stave, nepredvarené a neupravované.
Bližšie informácie poskytneme pri prezentácii.

 

 

Harmonogram súťaže:

 • 13:00 – 14:00 Príprava
 • 14:00 – 18:00 Varenie
 • 18:00 -  19:00 Vyhodnotenie
 • 19:00 – Odovzdávanie cien


Prihlášky


Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade každý pracovný deň od
8:00 -15:30 hod.

Termín uzávierky prihlášok je 19.júla 2012
preto žiadame súťažné tímy, aby sa prišli včas prihlásiť

 

Ďalší program
Pre deti je pripravený skákací hrad a reťazový kolotoč zdarma .Pochutiť si budú môcť na cukrovej vate a trdelníku.
Súťažiacim a návštevníkom bude spríjemňovať chvíle počas súťaže hudobná skupina Kuraľanka.

 

Pred odovzdávaním cien vystúpi detský folklórny súbor KURAĽANČEK


Ľudová veselica začne o 20:00 hod. do tanca hrá hudobná skupina MUSIC EXCELENT
         Pre návštevníkov je pripravený hovädzí guláš, srňací guláš, baraní guláš.
Srdečne pozývame všetkých obyvateľov, rodákov a návštevníkov  našej obce.

 

 


 

 

*************************************************************************

 

Obecný úrad Kuraľany v spolupráci zo ZŠ a MŠ Kuraľany
pozývajú všetky prázdninujúce deti a mládež na

 

LETNÝ  PRÁZDNINÁČIK

 

dňa 14. júla 2012 o 16.00 hod.
v areáli ZŠ a MŠ Kuraľany

 

**************************************************************************

 

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo
organizovalo


dňa 9. júna 2012


„LETNÚ CYKLOTÚRU“  - 1. DOLNOHRONSKÉ KOLESO


pre všetky vekové kategórie.


Našu obec reprezentovali študentky


Lucia Mesárošová a Miriam Sokolová.

 

 

     Štart z našej obce sa uskutočnil od kultúrneho domu o 10.45 hod. Cieľ – letnej cyklotúry bola obec Hronovce – centrálne námestie. Dievčatá boli zaradené do Trasy č. 4: Keť  / Veľké Ludince - Farná /  Kuraľany- Nýrovce – Želiezovce – Hronovce.

Spolu po tejto trase  prešli cca 20 km.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

*****************************************************************************

 

 

**************************************************************************

 

O Z N A M   

 

     Obecný úrad v Kuraľanoch oznamuje občanom našej obce , že od 27.do  28. marca 2012/ t.j. utorok , streda /  bude  za budovou Obecného úradu pristavený kontajner na objemný odpad. Počas týchto dní sa môžeme zbaviť nepotrebného odpadu.  Fóliu, plasty a prepravky je potrebné  položiť vedľa kontajnera . Ďalej upozorňujeme občanov , že je zakázané do kontajnera dávať pneumatiky , konáre zo stromov , nebezpečný odpad  , železo a  elektroodpad.

 

     Ešte raz upozorňujeme občanov , že len počas týchto dvoch dní sa môžu zbaviť nepotrebného odpadu  do pripraveného kontajneru.

 


*******************************************************************

 

 

Jarné upratovanie

Odvoz rastlinného odpadu zo záhrad


Vzhľadom na to ,že značnú časť veľkorozmerného odpadu tvorí v tomto období biologicky rozložiteľný  odpad (odpad porastov zo záhrad) budú vykonávať pracovníci obce zber a  odvoz  konárov, ktorý sa uskutoční v pondelok 12.3.2012 a v pondelok 19.3.2012.
Podmienkou je ,že  konáre budú v spomínané dni pripravené pred nehnuteľnosťami tak ,aby bol k nim bezproblémový prístup a aby neznemožňovali používanie ciest a chodníkov. Upozorňujeme občanov na včasné vyloženie konárov.
Táto akcia má poslúžiť  výlučne občanom ,aby sa zbavili veľkorozmerného odpadu,. Preto žiadame občanov, aby  nevykladali iný odpad. Po odvoze konárov je povinný každý majiteľ nehnuteľnosti vyčistiť si priľahlý  chodník, alebo cestu.

 

 

******************************************************************

 

 

Zber Elektroodpadu

Dátum zberu:   1.3.2012

 

 

 

Zbiera sa:


chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlné rúry, elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, bojlery elek¬trické ventilátory, klimatizačné zariadenia, vysávače, čističe kobercov, spotrebiče na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž, hodiny, hodinky, váhy, scenery, Stolné počítače, monitory,, tlačiarne, osobné počítače {vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), notebooky, elektrické diáre, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, elektrické a elektronické písacie stroje, vreckové a stolové kalkulačky, faxové prístroje, telex, telefónne prístroje, telefónne automaty, záznamníky, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery, vi¬deorekordéry, Hi - fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje, svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, nízkotlakové sodíkové výbojky, vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕta¬nie, dierovanie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov, nástroje na nitovanie, pritíkanie klincov alebo skrutkovanie atebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek, nástroje na zváranie a spájkovanie, zariadenia na striekanie, nanášanie a rozprašovanie, nástroje na kosenie a iné záhradkárske činnosti, súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh, konzoly na videohry, videohry, počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie, športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami, hracie automaty, zariadenia na rádioterapiu, kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, dýchacie prístroje, prístroje na nukleárnu medicínu, laboratórne zariadenia na diagnostiku, analyzátory, mrazničky, prístroje na fertilizačné testy, hlásič elektrickej požiarnej signalizácie, tepelné regulátory, ter¬mostaty, prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť, predajné automaty na teplé nápoje, predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky, predajné automaty na tuhé výrobky, automaty na výdaj peňazí, elektromotory. A iné elektrické a elektronické zariadenia.


Spomínané veci zhromaždite v deň zberu pred domom, na verejne viditeľnom a prístupnom mieste. Pracovníci spoločnosti TOP Electronic, s.r.o.. budú so svojim vozidlom označeným tabuľou .Zber elektroodpadov" prechádzať obcou a spomínané odpady odoberú bezplatne.

 

 


******************************************************************

 

 

 

OBEC KURAĽANY

 

Vás pozýva

 

 

 

na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční

dňa 18.februára 2012

 

 

 

 

 

Oslava sa začne o 13.00 hodine fašiangovým sprievodom masiek
spred budovy bývalej základnej školy smerom ku kultúrnemu domu,
doprevádzaný hudbou.
Od 15.00 hodiny môžete v kultúrnom dome  ochutnať pečenú
klobásu, jaterničky, oškvarky a zabíjačkovú kapustnicu.

 

O dobrú náladu sa postará hudobná skupina KURAĽANKA.

 

Všetci ste srdečne vítaní!

 

 

 

***************************************************************************

 

 

 

 

 

MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

Záujmové združenie obcí pre cestovný ruch Mikroregión KVETNIANKA, ktorého členmi sú obce Farná, Kuraľany, Nýrovce a Veľké Ludince usporiada dňa 10. februára 2012 v Sanzol - Bier v Nýrovciach, XI.ročník ochutnávky mladého vína so začiatkom o 17.00 hod. s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov
2. Odborná prednáška
3. Diskusia
4. Vyhodnotenie degustácie, odovzdanie diplomov a cien
5. Občerstvenie a spoločné posedenie
6. Verejná degustácia vín

 

     Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 2 fľaše s objemom 1 liter. Vzorky vín treba doručiť vo štvrtok 9. februára od 10. do 14. hodiny na Obecný úrad. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách: vína biele tiché, vína červené tiché, vína ružové suché, vína biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.


                                                                            Ing. Dušan Mésároš
                                                                          predseda Mikroregiónu

 

 

***************************************************************************

 

 

O Z N Á M E N I E

 

Občania, ktorí nadobudli v roku 2011 nehnuteľnosť v katastri obce Kuraľany, prípadne došlo k iným zmenám / dedičstvo, zmena nájmu pôdy a pod.,/ sú povinní tieto skutočnosti nahlásiť do 31. januára 2012 na obecný úrad bez vyzvania a zároveň doručiť príslušné doklady/ List vlastníctva, Kúpna zmluva, Nájomná zmluva, Kolaudačné rozhodnutie/.


Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí si uplatňovali úľavu na komunálnom odpade, musia doručiť na obecný úrad každoročne nový doklad, aby sa im úľava poskytovala aj naďalej. Týka sa to :


-  občanov, ktorí pracujú mimo miesta trvalého pobytu a dochádzajú v týždenných turnusoch
/  potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa /
- občanov,  ktorí pracujú v zahraničí
/potvrdenie o  ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa/
- študentov,  ktorí sú ubytovaní v internátoch
/ potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie internátu/


Vyzývame tých občanov , ktorí nemajú doložené listy vlastníctva k daňovým priznaniam od rodinných domov  , aby tieto listy vlastníctva doručili na obecný úrad do 31.  januára 2012. Listy vlastníctva nemôžu byť staršie ako 3 mesiace a môžu byť vytlačené aj  z webovej stránky www.katasterportal.sk

 

 

***************************************************************************

 

Výsledky súťaže
IV. ročníka vianočného stolnotenisového turnaja, ktorý sa konal dňa 7.1.2012
v Kultúrnom dome v Kuraľanoch

 

I. Kategória :   Deti a mládež

1. miesto  Lucia Mesárošová
2. miesto  Miroslav Jobbik
3. miesto  Miriam Sokolová
4. miesto  Dávid Klenko
5. miesto  Miroslav Virág

 

II. Kategória:   Dospelí

1. miesto  dp. farár Serafín Kavoň
2. miesto  Miroslav Jobbik
3. miesto  Juraj Balco
4. miesto  Kristián Varga

 

 

***************************************************************************

 

POZVÁNKA


Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ“,


ktorý sa uskutoční
dňa  7. januára 2012 v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

Tento rok je to už   IV. ročník stolnotenisového turnaja.

 

  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

  Priebeh  podujatia :   od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež
  od 13.00 hod.  súťažia dospelí
         
Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.

 

 

*******************************************************************************

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje,
že dňa 9.novembra 2011 od 9.00 hodiny do 14.00 hodiny
bude odstávka vody.

 

**************************************************************************

 

 

P O Z V Á N K A

 


Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Kuraľany Vás srdečne pozývajú na sviatočnú
besiedku, ktorú poriadame pri príležitosti úcty k starším

 

„Ctíme ťa, jeseň života“

 

dňa 21.októbra 2011 o 17.00 hod. do Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

V programe vystúpia žiaci Základnej školy Kuraľany.
Po skončení programu bude pripravené pohostenie, výstava ovocia a zeleniny.
Nebude chýbať ani hudobné vystúpenie skupiny Kuraľanka, ktorá má pre Vás nachystané mnohé piesne nielen na počúvanie, ale aj do tanca.


Tešíme sa na vašu účasť .

 

  

****************************************************************************

 

 

 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch srdečne pozývajú občanov našej obce na slávnostné otvorenie viacúčelového ihriska, ktoré sa uskutoční


dňa 16. októbra 2011 t.j v nedeľu so začiatkom o 12.00 hodine.


Po vysvätení viacúčelového ihriska sa uskutoční turnaj v minifutbale, ktorého sa môžu zúčastniť obyvatelia obce.


Počas turnaja sa bude podávať baraní guláš.


Odporúčaná obuv pre hráčov sú iba tenisky s gumovou podrážkou, nie kopačky.


Tešíme sa na spoločne prežité jesenné popoludnie v športovej atmosfére.

 

 

******************************************************************************

 

 

Výstraha !!!

Oznamujeme Vám, že dňa 6.10.2011 bola vyhlásená výstraha SHMÚ vietor 2.stupňa s platnosťou 7.10.2011 od 6,00 hod. do 9,00 hod. KS IZS ObÚ Nitra

 

 

******************************************************************************

 

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby.

Odber sa uskutoční:
dňa 5.októbra 2011 v kultŕnom dome vo Farnej od 8.00 do 10.00 hodiny. Odvoz darcov od obecného úradu v Kuraľanoch od 8.30 hodiny
 

O Z N A M   


     Obecný úrad v Kuraľanoch oznamuje občanom našej obce , že od 27.do  28. marca 2012/ t.j. utorok , streda /  bude  za budovou Obecného úradu pristavený kontajner na objemný odpad. Počas týchto dní sa môžeme zbaviť nepotrebného odpadu.  Fóliu, plasty a prepravky je potrebné  položiť vedľa kontajnera . Ďalej upozorňujeme občanov , že je zakázané do kontajnera dávať pneumatiky , konáre zo stromov , nebezpečný odpad  , železo a  elektroodpad.


     Ešte raz upozorňujeme občanov , že len počas týchto dvoch dní sa môžu zbaviť nepotrebného odpadu  do pripraveného kontajneru.


 

 

***************************************************************************

 

O Z N Á M E N I E

 

 

Občania, ktorí nadobudli v roku 2012 nehnuteľnosť v katastri obce Kuraľany, prípadne došlo k iným zmenám / dedičstvo, zmena nájmu pôdy a pod.,/ sú povinní tieto skutočnosti nahlásiť do 31. januára 2013 na obecný úrad bez vyzvania a zároveň doručiť príslušné doklady/ List vlastníctva, Kúpna zmluva, Nájomná zmluva, Kolaudačné rozhodnutie, Osvedčenie o dedičstve , prípadne iný doklad, ktorý preukazuje vlastníctvo k danej nehnuteľnosti /.
 

Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí si uplatňovali úľavu na komunálnom odpade, musia doručiť na obecný úrad každoročne nový doklad, aby sa im úľava poskytovala aj naďalej v roku 2013, týka sa to :


občanov, ktorí pracujú mimo miesta trvalého pobytu a dochádzajú v    

    týždenných turnusoch
    /  potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa /
- občanov,  ktorí pracujú v zahraničí
   /potvrdenie o  ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa/
    Ak doklad nie je v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom

    priložiť aj preklad , nevyžaduje sa úradný preklad.
- študentov,  ktorí sú ubytovaní v internátoch
   / potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie internátu/


Ďalej upozorňujeme vlastníkov psov, aby obci oznamovali kalendárny mesiac,  kedy sa stali vlastníkom psa a kedy im pes uhynul.


Vyzývame tých občanov , ktorí nemajú doložené listy vlastníctva k daňovým priznaniam od rodinných domov  , aby tieto listy vlastníctva doručili na obecný úrad do 31.  januára 2013. Listy vlastníctva nemôžu byť staršie ako 3 mesiace a môžu byť vytlačené aj  z webovej stránky www.katasterportal.sk


 

Slovenský Červený kríž

 

Územný spolok L E V I C E  v spolupráci MS Tekovské Lužany a NTS Nitra

 

 

Vás pozýva

na  odber  krvi

 

Dňa: 26.9.2012

 

V čase od: 8.00  do: 11.00

 

Kde: Zdravotné stredisko Tekovské Lužany

 

Prineste si so sebou:

- Občiansky preukaz

- Kartu poistenca

 

 

****************************************************************************


 

 

 

        Slovenský Červený kríž

 

 

 

Územný spolok L E V I C E  v spolupráci OÚ Veľké Ludince a NTS Nitra

 

Vás pozýva

 

na  odber  krvi

 

Dňa: 30.5.2012

 

V čase od: 8.00  do: 10.00

 

Kde: Zdravotné stredisko Veľké Ludince

 

 

Prineste si so sebou:

- Občiansky preukaz

- Kartu poistenca

 

 

 

********************************************************************************


 

 

 

 

 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Radíme Seniorom

Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov....

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Počasie Kuraľany - Svieti.com

7482479

Úvodná stránka