Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Kuraľany Oficiálna stránka obce

Dobrovoľný hasičský zbor

     Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt daných prírodnými javmi tiež zvýšenou činnosťou pol'nohospodárov pri žatve, mlatbe, všeobecne zberom úrody. Je mnoho dôkazov, že zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, najmä však:
 

 • z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horl'avými kvapalinami a pod.,
 • od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky,
 • od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení
 • časté požiare spôsobujú tiež deti bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených I'udským faktorom, najmä I'ahostajnosťou a neopatrnosťou. Požiarnici Vám, vážení spoluobčania, ponúkajú niekol'ko úprimných odborných rád, aby ste predišli požiarnemu nebezpečenstvu, najmä:
 • dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy potrebnej zásoby vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru. Množstvo vody má byť najmenej 200 l,
 • dbajte na vyhradenie miest pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horl'avých látok, vybavených nádobou s vodou na odkladanie ohorkov z cigariet,
 • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody a to v súlade s pokynmi výrobcu,
 • dbajte na umiestňovanie stohov od okrajových budov obcí pokrytých nehorl'avou krytinou a to najmenej 60 m, čo platí aj pre vzdialenosti od železničnej trate,
 • nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia, nemanipulujte s otvoreným ohňom,
 • nedovol'te deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí,
 • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo ku samovznieteniu sena. Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na vol'nom priestranstve dosušiť,
 • ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť. Ak to nie je vo Vašich silách, okamžite privolajte požiarnu jednotku. Usilujte sa pri týchto prácach poznať požiarne nebezpečenstvo a odstraňovať v zárodku jeho príčiny. Požiarnici, obecný úrad k tomuto ciel'u prispievajú názornou agitáciou a propagáciou, zabezpečením akcieschopnosti požiarnej techniky a vodných zdrojov.

 

V prípade problémov obracajte sa na obecný úrad a na požiarnikov, ktorí Vám odborne poradia.

 

Zdroj: Kolektív pracovníkov

         Úradu DPO SR
 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Radíme Seniorom

Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov....

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční 26. septembra 2019 o 17.00 hodine v budove Obecného úradu č.1 kancelária starostu

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Počasie Kuraľany - Svieti.com

7503065

Úvodná stránka